1. Általános elvek
 2. Mik a nagybetűvel írt kifejezések definíciói?
 3. Mire van szükség egy Alapokmányhoz?
 4. Milyen Adatokat gyűjt az AD Tyres?
 5. Miért használja az AD Tyres az Ön Adatait?
 6. Mennyi ideig őrzi meg az AD Tyres az Ön Adatait?
 7. Kivel osztja meg az AD Tyres az Ön Adatait?
 8. Az Ön Adatai átkerülnek-e az Európai Unión kívülre?
 9. Hogyan védik az Ön Adatait?
 10. Mik az Ön jogai?
 11. Hogyan gyűjti az AD Tyres a kiskorúak adatait?
 12. Mi a helyzet a sütikkel és más hasonló követési technológiákkal?
 13. Hogyan értesül az Ön a Charta változásairól?
 14. Hogyan léphet kapcsolatba velünk?

1. ÁLTALÁNOS ELVEK

Az AD Tyres International SLU, andorrai jog alapján működő, egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság, 1.000.000 eurós tőkével, amely az Andorra-i kereskedelmi és társasági nyilvántartásban 16339 szám alatt van bejegyezve, és székhelye C. Prat de la Creu, 59-65, ANDORRA LA VELLA (Andorra Hercegség), email: dpo@adtyre.com, telefon: +376 810 888, (a továbbiakban "AD Tyres") elektronikus kereskedelemmel foglalkozik, és a https://www.maxigumi.hu/ weboldalon (a továbbiakban a "Weboldal") gumiabroncsokat és kapcsolódó termékeket kínál eladásra.

E tevékenység keretében az AD Tyres online vagy telefonon keresztül gyűjt Adatokat, amelyek közvetlenül vagy közvetve azonosítják az ügyfeleket, a Weboldal felhasználóit vagy harmadik feleket (a továbbiakban egyaránt "Érintett Személyek" vagy "Ön"), és egy vagy több Adatkezelést hajt végre ezekkel az Adatokkal. Az AD Tyres soha nem gyűjt Adatokat közvetett módon, azaz harmadik fél forrásából.

Az AD Tyres, amelynek elérhetőségei fentebb találhatók, felelős az Adatok kezeléséért, mivel meghatározza ezeknek a Kezeléseknek a céljait és eszközeit.

Bizonyos Banki Adatok esetében az AD Tyres közösen felelős a Kezelésért a GoCardless SAS vállalattal, amely egy egyszerűsített részvénytársaság, bejegyezve a Párizsi kereskedelmi és társasági nyilvántartásba 834422180 szám alatt, székhelye 7 rue de Madrid, Párizs (75008). További információk arról, hogy a GoCardless hogyan kezeli a Banki Adatokat és az Ön adatvédelmi jogait, elérhetők itt.

Az AD Tyres bizonyos Böngészési Adatokat gyűjt cookie-k segítségével, és a Kezelésért közösen felelős harmadik fél vállalatokkal, amelyek listáját és további részleteket a cookie oldalon talál.

Az AD Tyres kinevezett egy adatvédelmi tisztviselőt az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban "GDPR") 37. cikke alapján, akinek elérhetőségei dpo@adtyre.com.

Az AD Tyres által gyűjtött Adatokat különösen az AD Tyres máltai fióktelepe kezeli, amely az AD TYRES INTERNATIONAL EU néven van bejegyezve, OC 1277 szám alatt, székhelye Level 3, (Suite No. 2407), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013 (Málta).

Ezért ezeket az Adatkezeléseket az Európai Unió területén végzettnek tekintik a GDPR 22. preambulumbekezdése és 3.1 cikke alapján, és ezekre a jogszabályok vonatkoznak.

Ezenkívül a Máltai Adatvédelmi Törvény 2018 (Cap 586) is alkalmazandó az Adatkezelésre e törvény 4(2)(a) cikke értelmében.

Önt arra kérjük, hogy figyelmesen olvassa el jelen Adatvédelmi Chartát (a továbbiakban "Charta") és ismerkedjen meg annak tartalmával.

2. MI A NAGYBETŰS KIFEJEZÉSEK MEGHATÁROZÁSA?

A nagy kezdőbetűvel írt szavak vagy kifejezések az alább meghatározott jelentéssel bírnak.

AD Tyres
az első bekezdésben azonosított társaságot jelöli az 1. cikkben.
Charta
az 1. cikkben meghatározott jelentéssel bír.
Ügyfél-fiók
azt a fiókot jelöli, amelyet minden ügyfél létrehozhat a https://www.maxigumi.hu/fiokom/ oldalról.
Adat(ok)
minden olyan személyes adatot jelöl, azaz minden olyan információt, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik, tekintettel arra, hogy azonosíthatónak minősül az a személy, akit közvetlenül vagy közvetve azonosítani lehet, különösen egy azonosító, például név, azonosító szám, helyadatok, online azonosító vagy a fizikai, élettani, genetikai, pszichikai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitásához kapcsolódó egy vagy több sajátos elem alapján.
Banki Adatok
az 4. cikkben meghatározott jelentéssel bír.
Megrendelési Adatok
az 4. cikkben meghatározott jelentéssel bír.
Böngészési Adatok
az 4. cikkben meghatározott jelentéssel bír.
Technikai Adatok
az 4. cikkben meghatározott jelentéssel bír.
Érintett Személy(ek)
az 1. cikkben meghatározott jelentéssel bír.
Termék(ek)
az AD Tyres által a Weboldalon értékesített gumiabroncsokat vagy kapcsolódó termékeket (felnik, láncok, stb.) jelöli.
GDPR
az 1. cikkben meghatározott jelentéssel bír.
Weboldal
az 1. cikkben meghatározott jelentéssel bír.
Kezelés(ek)
bármely olyan műveletet vagy műveletek összességét jelöli, amelyeket automatizált eljárások segítségével vagy anélkül végeznek az Adatokon, mint például a gyűjtés, rögzítés, szervezés, strukturálás, tárolás, alkalmazkodás vagy módosítás, kinyerés, konzultáció, használat, kommunikáció átvitel útján, terjesztés vagy más formában történő rendelkezésre bocsátás, összekapcsolás vagy összeillesztés, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.
Ön
az 1. cikkben meghatározott jelentéssel bír.

3. MIÉRT VAN SZÜKSÉG SZABÁLYZATRA?

A jelen Szabályzatot az Ön adatainak gyűjtésekor tesszük az Ön rendelkezésére, hogy teljes átláthatóságot biztosítsunk az AD Tyres által végzett Adatkezelési folyamatokról, azáltal, hogy rövid, könnyen hozzáférhető, érthető és egyszerű kifejezésekben megfogalmazott információt nyújtunk.

Amennyiben bármely információ nem lenne kellően világos, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a maga számára megfelelő módon, akár e-mail küldésével a dpo@adtyre.com címre, akár a itt elérhető kapcsolatfelvételi űrlap segítségével.

A Szabályzat az AD Tyres által gyűjtött és kezelt Adatokra vonatkozik az alábbi tevékenységek keretében, amelyek során az AD Tyres az Adatkezelésért Felelős:

 • Az Ön által használt Weboldal, beleértve annak egyszerű böngészését is;
 • a Weboldalon keresztül létrehozott és használt Ügyfél-fiók;
 • az AD Tyres által a Weboldalon kínált Termékek megvásárlása; vagy
 • bármilyen kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálattal.

A jelen Szabályzat nem vonatkozik azon Adatkezelési folyamatokra, amelyek más körülmények között történnek, mint amelyeket fent leírtunk, és amelyekért az AD Tyres nem felelős az Adatkezelésért.

4. MILYEN ADATOKAT GYŰJTÜNK?

AD TYRES ÁLTAL KIFEJEZETTEN KÉRT ADATOK

Az AD Tyres kifejezetten kéri az Ön Adatgyűjtését különböző időpontokban, különösen:

 • a Weboldal használatakor;
 • rendelés leadásakor a Weboldalon;
 • Ügyfél-fiók létrehozásakor a Weboldalon; vagy
 • bármilyen kommunikáció során az ügyfélszolgálattal.

Ezek a gyűjtött Adatok (a továbbiakban „Rendelési Adatok”) többek között a következőket tartalmazzák:

 • Az Ön keresztneve;
 • Az Ön vezetékneve;
 • Az Ön születési dátuma;
 • Az Ön postai címe;
 • Az Ön e-mail címe;
 • Az Ön telefonszáma;
 • Az Ön országa;
 • Az Ön közösségi adószáma.

A fizetéssel kapcsolatosan ezek a kifejezetten kérésre gyűjtött Adatok (a továbbiakban „Banki Adatok”) az Ön bankkártyaszámát, a lejárati dátumot és a CVC-t (vagy a kártya hátoldalán található vizuális kriptogramot) tartalmazzák, amelyeket a fizetési szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatóknak továbbítunk: Checkout.com, Hipay vagy Braintree.

Ami a Paypal szolgáltató általi fizetést illeti, a banki adatokat közvetlenül ez a társaság gyűjti be Öntől a fiók létrehozásakor. A Paypal társaság ezen adatok kezeléséért felelős.

A GoCardless-t használjuk az Ön IBAN-ján keresztüli terhelések kezelésére. További információk arról, hogy a GoCardless hogyan kezeli a Banki Adatokat és az Ön adatvédelmi jogait, elérhetők: itt.

Egyes Rendelési Adatok (keresztnév, vezetéknév, cím, telefonszám, ország, e-mail cím) és a Banki Adatok elengedhetetlenek az AD Tyres-szel való szerződés megkötéséhez. Ennek megfelelően, ha Ön nem hajlandó ezeket az Adatokat közölni velünk, akkor nem lesz képes véglegesíteni a rendelését.

AD TYRES ÁLTAL AUTOMATIKUSAN GYŰJTÖTT ADATOK

Az AD Tyres, különösen az Ön Weboldalon történő böngészése során, automatikusan gyűjt bizonyos Adatokat az Ön eszközén keresztül (számítógép, tablet, mobiltelefon stb.). Ezek az Adatok még rendelés hiányában is gyűjthetők. Ezt a gyűjtést általában cookie-k segítségével végzik.

Ezek az Adatok (a továbbiakban „Műszaki Adatok”) többek között a következőket tartalmazzák:

 • Az Ön IP-címe (az azonosító szám, amely az Ön eszközének az internethez való csatlakozásakor van hozzárendelve);
 • Az Ön MAC-címe (fizikai azonosító szám, amely az Ön hálózati kártyáján vagy hálózati interfészén van tárolva);
 • Az Ön IMEI-száma (az Ön mobiltelefonjának azonosító száma);
 • Az Ön eszközének operációs rendszere (Microsoft Windows, Mac OS X, Android, iOS stb.);
 • Az Ön mobiltelefon-szolgáltatója;
 • Az Ön internet-szolgáltatója;
 • Az Ön által használt böngésző (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox stb.); vagy még
 • Az Ön eszközének használt időzónája.

Az Ön eszközén keresztül automatikusan gyűjtött Adatok továbbá magukban foglalják a böngészési Adatokat (a továbbiakban „Böngészési Adatok”) is, mint például:

 • az Ön által meglátogatott oldalak;
 • a látogatás dátuma;
 • az egyes meglátogatott oldalakon töltött idő;
 • az Ön által aktivált linkek;
 • az Ön által megtekintett ajánlatok;
 • az Ön által keresett Termékek;
 • az Ön által leadott rendelések; vagy még
 • Az Ön Termékfogyasztási szokásai.

5. MIÉRT HASZNÁLJÁK FEL AZ ÖN ADATAIT?

A személyes adatok kezelése csak akkor végezhető el, ha az:

 • egy jogi indokon alapul, amelyet az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6.1 cikke ír elő (hozzájárulás, szerződés teljesítése, jogi kötelezettség betartása, létfontosságú érdekek védelme, közérdekű feladat vagy az adatkezelő jogos érdeke); és
 • egy vagy több célból áll, amely(ek) kifejezett(ek), jogos(ak) és meghatározott(ak) az adatkezelő által.

Az alábbi táblázat tartalmazza az AD Tyres által végzett Adatkezeléseket, mindegyiknél feltüntetve a célokat, a jogi indokot és az érintett Adatokat.

Adatkezelés neve Célok Jogi indok Érintett adatok
Rendelés
 • Válaszolni minden Ön által a rendelés leadásával kapcsolatos kérdésre
 • Felvenni és végrehajtani az Ön rendelését
 • Megvalósítani a szállítást és szükség esetén a szerelést
Szerződés
 • Rendelési adatok
Egyszeri bankkártyás tranzakció
 • Végrehajtani a rendelésért történő fizetését
 • Kezelni a visszautasított banki tranzakciókat
Szerződés
 • Banki adatok (Bankkártya)
A későbbi vásárlások megkönnyítése
 • Banki adatok tárolása a jövőbeli vásárlások megkönnyítése érdekében
Hozzájárulás
 • Banki adatok (Bankkártya)
SEPA beszedési megbízás
 • Az Ön IBAN-jának továbbítása a GoCardless szolgáltatónak
Szerződés
 • Banki adatok (IBAN)
Reklamáció a fizetésekről
 • Kezelni a rendelés kifizetésekor használt bankkártya tulajdonosának esetleges reklamációit
Szerződés
 • Banki adatok
Ügyfélszolgálat
 • Kezelni az Ön reklamációit
 • Értesíteni a Charta vagy az általános értékesítési feltételek módosításáról
 • Kezelni az ügyfélkapcsolatokat (kérések, megjegyzések és javaslatok) egy rendelés után
 • Kezelni a visszatérítéseket
Szerződés
 • Rendelési adatok
 • Banki adatok
Ügyfél-fiók
 • Megkönnyíteni a későbbi rendeléseit azáltal, hogy elkerüli az AD Tyres-nek már közölt elemek újbóli megadását
Hozzájárulás
 • Rendelési adatok
Hírlevél (beleértve az AD Tyres kereskedelmi ajánlatait)
 • Végrehajtani az Ön hírlevélre való feliratkozását (beleértve az AD Tyres kereskedelmi ajánlatait)
Hozzájárulás
 • Rendelési adatok (e-mail cím)
AD Tyres kereskedelmi ajánlatai
 • Végrehajtani az AD Tyres termékeire vonatkozó közvetlen értékesítési kampányokat
 • Végrehajtani az AD Tyres termékeire vonatkozó AdWords kampányokat
Jogos érdek (4)
 • Rendelési adatok
 • Műszaki adatok
 • Böngészési adatok
 • Szolgáltatások Szerkesztőinek adatai
 • Harmadik felek adatai
Célzott hirdetések
 • Szabni a hirdetési üzeneteinket az Ön igényeihez és szokásaihoz
Hozzájárulás (sütik)
 • Műszaki adatok
 • Böngészési adatok
Felhasználói élmény
 • Személyre szabni az Ön weboldal élményét az Ön igényeihez és szokásaihoz
 • Gyorsítani az Ön böngészését a weboldalon
Hozzájárulás (sütik)
 • Műszaki adatok
 • Böngészési adatok
Statisztikák
 • Statisztikai tanulmányok készítése és elemzése
Jogos érdek (1) és hozzájárulás (süti)
 • Rendelési adatok
 • Műszaki adatok
 • Böngészési adatok
Minőség
 • Elemzni a weboldal használata során tapasztalt technikai problémákat
 • Az információs rendszer anomáliáinak észlelése
Jogos érdek (2)
 • Műszaki adatok
 • Böngészési adatok
Csalás
 • A hamisítás és a technológiai csalás észlelése
Jogos érdek (3)
 • Rendelési adatok
 • Műszaki adatok
 • Böngészési adatok

(1) Az AD Tyres jogos érdeke, hogy képes legyen önértékelést végezni és fejlődni a statisztikai eszköz segítségével.

(2) Az AD Tyres jogos érdeke, hogy biztosítsa szolgáltatásának minőségét.

(3) Az AD Tyres jogos érdeke a csalások megelőzése.

(4) A jogos érdek az, amelyet az Általános Adatvédelmi Rendelet (47) preambulumában jeleznek: « A személyes adatok értékesítési célú kezelése jogos érdekként tekinthető ». Ez a jogos érdek különösen abban áll, hogy rendszeres kereskedelmi kapcsolatot tartson fenn Önnel.

6. MEDDIG ŐRZIK MEG AZ ÖN ADATAIT?

AD Tyres kiemelt fontosságúnak tartja Az Ön Adatainak olyan formában történő megőrzését, amely lehetővé teszi Az Ön azonosítását, de nem tovább, mint amennyi az adatok feldolgozásának céljai szempontjából szükséges.

Az alábbi táblázat Az Ön számára jelzi az egyes Adattípusok megőrzési idejét a felhasználásuk céljától függően.

Adatok Feldolgozás Aktív adatbázisban való megőrzési idő (1) Köztes archiválás ideje (2)
Megrendelési Adatok Megrendelés 3 év az utolsó megrendeléstől számítva n/a*
Utószolgáltatás 3 év az utolsó megrendeléstől számítva n/a
Ügyfél-fiók 3 év az utolsó bejelentkezéstől számítva az Ügyfél-fiókba vagy a hozzájárulás visszavonásáig, ha ez korábban történik n/a
Hírlevél Amíg le nem iratkozik vagy 3 év az utolsó bejelentkezéstől számítva az Ügyfél-fiókba, ha ez az időpont korábban következik be n/a
AD TYRES kereskedelmi ajánlatok 2 év az utolsó megrendeléstől számítva n/a
Statisztika 3 év az utolsó megrendeléstől számítva n/a
Csalás n/a 5 év az érintett Adat gyűjtésétől számítva
Banki Adatok (3) Tranzakció (CB) Amíg a megrendelés teljes összege ki nem lesz fizetve n/a
Fizetési reklamációk n/a 13 hónap a terhelés dátumától számítva
vagy
15 hónap késedelmes terhelés esetén
Utószolgáltatás Amíg le nem jár az a határidő, amelyre az AD Tyres vállalja, hogy visszatéríti a megrendelést (különösen a visszaküldési vagy a megrendelés törlési határideje) n/a
SEPA beszedés (IBAN) Amíg az IBAN át nem kerül a GoCardless részére n/a
Későbbi vásárlások megkönnyítése (CB) Amíg a hozzájárulás vissza nem vonásra nem kerül vagy amíg a bankkártya érvényessége le nem jár, ha ez korábban következik be n/a
Technikai Adatok Célozott Hirdetések Lásd Cookie-k n/a
Felhasználói Élmény
AD Tyres Kereskedelmi Ajánlat
Minőség
Statisztikák
Csalás
Böngészési Adatok Célozott Hirdetések Lásd Cookie-k n/a
AD Tyres Kereskedelmi Ajánlat
Felhasználói Élmény
Minőség
Statisztikák
Csalás

*n/a azt jelenti, hogy nem alkalmazható.

(1) Az aktív adatbázisban való megőrzés azt jelenti, hogy az érintett Adatot a feldolgozás céljához használt adatbázisban őrzik meg.

(2) A köztes archiválás azt jelenti, hogy az Adatot korlátozott hozzáférésű körülmények között őrzik meg (i) vagy egy az aktív adatbázistól elkülönített, külön archív adatbázisban, ahol csak azok a személyek férhetnek hozzá, akiknek a funkciójuk miatt szükségük van az ismeretére, (ii) vagy az aktív adatbázisban, feltéve, hogy az archivált Adatokat logikailag elkülönítik (hozzáférési jogok és engedélyek kezelése) annak érdekében, hogy azokhoz csak azok a személyek férjenek hozzá, akiknek már nincs szükségük azok feldolgozására.

(3) A Banki Adatokat soha nem őrzik meg az AD Tyres-nél, hanem a fizetési partnereknél (Checkout.com, Hipay, Braintree, Gocardless az esetek függvényében).

7. KIKKEL OSZTJÁK MEG AZ ÖN ADATAIT?

AD Tyres esetenként megoszthatja Az Ön Adatokat az alábbiakban felsorolt más szervezetekkel. Minden esetben az AD Tyres csak a szükséges mértékben osztja meg ezeket az Adatokat annak érdekében, hogy biztosítsa Az Ön Adatainak AD Tyres általi feldolgozásának céljait, vagy hogy biztosítsa az adott címzett által meghatározott pontos és jogos célkitűzéseket.

AZ AD TYRES CSOPORTJÁHOZ TARTOZÓ SZERVEZETEK

AD Tyres megoszthatja Az Ön Adatokat az AD Tyres csoportjához tartozó más szervezetekkel annak érdekében, hogy jobban megismerjék Önt. Ezek a más szervezetek hasonló kötelezettségeknek vannak alávetve, mint az AD Tyres Az Ön Adatainak védelmében.

ALVÁLLALKOZÓK ÉS HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÓK

AD Tyres megoszthatja Az Ön Adatokat alvállalkozókkal és/vagy harmadik fél szolgáltatókkal, amelyeket az AD Tyres termékeinek és szolgáltatásainak nyújtása során használ a Weboldalon keresztül. Az Ön Adatoknak ezekkel a szervezetekkel való megosztása szükséges a Megrendelés végrehajtásához. Az AD Tyres csak azokat az Adatokat osztja meg, amelyek szigorúan szükségesek az adott szervezeteknek megbízott feladatok végrehajtásához, miután szerződésben biztosította, hogy ezek a szervezetek legalább olyan magas szintű kötelezettségeket vállalnak, mint amelyeket a jelen Charta tartalmaz Az Ön Adatainak védelmében.

Ez főleg a következő szervezeteket érinti:

 • GROUPE CONSEIL ET GESTION (technológiai alvállalkozás)
 • OVH (a weboldal tárhelyszolgáltatója)
 • HOTJAR (analitikai cookie)
 • GOOGLE (hirdetési cookie)
 • MICROSOFT (hirdetési cookie)
 • CHECKOUT.COM (fizetési szolgáltatások nyújtója)
 • HIPAY (fizetési szolgáltatások nyújtója)
 • BRAINTREE (fizetési szolgáltatások nyújtója)
 • GOCARDLESS (fizetési szolgáltatások nyújtója)
 • PAYPAL (fizetési szolgáltatások nyújtója)
 • DPD (szállítási szolgáltató)
 • GLS (szállítási szolgáltató)
 • UPS (szállítási szolgáltató)
 • DHL (szállítási szolgáltató)
 • SEUR (szállítási szolgáltató)
 • CHRONOPOST (szállítási szolgáltató)
 • BOOMERANG (szállítási szolgáltató)
 • TNT (szállítási szolgáltató)

Ezeken kívül a partner garázsok listája elérhető itt.

KIVÉTELES ESETEK

AD Tyres kivételes esetekben megoszthatja Az Ön Adatokat a következő esetekben: (i) az AD Tyres egészének vagy egy részének egyesülése, felvásárlása, vagyoni érték átruházása vagy bármilyen hasonló művelet keretében, (ii) amikor a megosztást törvény, rendelet, illetékes bírósági vagy közigazgatási hatóság írja elő; vagy (iii) egy személy jogainak és/vagy biztonságának védelme érdekében, illegális vagy feltételezett illegális tevékenységek megelőzése vagy intézkedés megtétele, vagy az AD Tyres weboldalának jogainak, tulajdonának és biztonságának védelme érdekében; (iv) az AD Tyres által a jelen Charta keretében Az Ön érdekében vállalt kötelezettségek végrehajtása és garantálása céljából.

8. ÁTADJÁK-E AZ ÖN ADATAIT AZ EURÓPAI UNIÓN KÍVÜLRE?

Az Ön Adatait elsősorban Málta területén dolgozzák fel és tárolják, amely terület az Európai Unióban található.

Azonban az Andorrai Hercegség területén működő AD Tyres cég hozzáférhet ezekhez az Adatokhoz, amely terület az Európai Unió kívül esik.

Az Európai Bizottság 2010. október 19-i döntése alapján Andorrát olyan országnak tekintik, amely megfelelő szintű védelmet biztosít az Európai Unióból átadott személyes adatok számára. Ezt a döntést megerősítette a Bizottság Jelentése 2024. január 15-i dátummal.

Ezenkívül az AD Tyres nem zárhatja ki, hogy Az Ön Adatait más, az Európai Unión (EU) és az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli területekre továbbítsák, különösen olyan területekre, ahol a személyes adatok védelmének szintje alacsonyabb, mint az Európai Unióban.

Ebben az utóbbi esetben az AD Tyres vállalja, hogy ellenőrzi a létező intézkedéseket vagy megteszi a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy Az Ön Adatai védelmének megfelelő szintjét biztosítsa, mint például:

 • az érintett ország európai bizottsági megfelelőségi határozata;
 • az Európai Bizottság általános szerződéses záradékai vagy egy felügyeleti hatóság által elfogadott általános szerződéses záradékok, amelyeket a címzett elfogad, és amelyek másolatát kérheti tőlünk, ha azokat hivatalosan aláírták;
 • vállalati belső szabályzatok;
 • jóváhagyott magatartási kódex vagy jóváhagyott tanúsítási mechanizmus (amely magában foglalja az EU-n kívüli címzett kötelező és végrehajtható vállalását a megfelelő garanciák alkalmazására);
 • adminisztratív megállapodás vagy jogilag kötelező és végrehajtható szöveg, amely lehetővé teszi a közhatóságok közötti együttműködést.

Az AD Tyres fő partnereivel kapcsolatban itt vannak az adatok célországai és az elfogadott megfelelő garanciák.

Címzettek Ország Garanciák
GCG Franciaország Európai Unió
OVH Németország Európai Unió
HOTJAR Málta Európai Unió
GOOGLE Egyesült Államok Megfelelőségi határozat 2023. július 10.
MICROSOFT Egyesült Államok Megfelelőségi határozat 2023. július 10.
CHECKOUT.COM Egyesült Királyság Megfelelőségi határozat 2021. június 28.
HIPAY Franciaország Európai Unió
BRAINTREE Egyesült Államok Megfelelőségi határozat 2023. július 10.
GOCARDLESS Egyesült Királyság Megfelelőségi határozat 2021. június 28.
PAYPAL Egyesült Államok Megfelelőségi határozat 2023. július 10.
DPD Franciaország Európai Unió
GLS Hollandia Európai Unió
UPS Egyesült Államok Megfelelőségi határozat 2023. július 10.
DHL Németország Európai Unió
SEUR Spanyolország Európai Unió
CHRONOPOST Franciaország Európai Unió
BOOMERANG Franciaország Európai Unió
TNT Hollandia Európai Unió

9. HOGYAN VÉDJÜK AZ ÖN ADATAIT?

Az AD Tyres megfelelő fizikai, technikai, adminisztratív és szervezeti biztonsági intézkedéseket hozott létre Az Ön Adatainak védelme érdekében minden hozzáférés, használat, elvesztés, véletlen megsemmisítés, kár, lopás vagy jogosulatlan vagy törvénytelen terjesztés ellen.

Állandó erőfeszítései ellenére az AD Tyres nem vállalhat garanciát Az Ön Adatainak biztonságára vonatkozóan, és arra kéri Önt, hogy jelezze bármilyen ismert nehézséget a fent említettekkel kapcsolatban.

Ehhez kapcsolatba léphet az ügyfélszolgálattal, kényelme szerint, vagy e-mail küldésével a dpo@adtyre.com címre, vagy a itt elérhető kapcsolati űrlap segítségével.

Ez az oldal a reCAPTCHA által védett, a Google adatvédelmi irányelvei és felhasználási feltételei vonatkoznak erre a szolgáltatásra.

10. MELYEK A JOGAI?

A hatályos jogszabályoknak megfelelően az alábbi jogok illetik meg Önt az Ön Adatokkal kapcsolatban:

 • az Adatokhoz való hozzáférés joga:

  Ez lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy megerősítést kapjon az AD Tyres-től arról, hogy az Önt érintő Adatokat kezelik-e vagy sem, valamint hozzáférést kapjon az említett Adatokhoz és a következő információkhoz: célok, Adatok kategóriái, címzettek vagy címzett kategóriák, megőrzési idő vagy az idő meghatározásának kritériumai, az Adatokkal kapcsolatos jogai, a felügyeleti hatóságnál történő panaszbejelentés joga és adott esetben az Adatok gyűjtésének forrása, valamint az Adatok alapján történő automatizált döntéshozatal létezése.

  Önnek jogában áll tájékoztatást kapni arról is, ha az Adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez továbbítják, az ilyen továbbítással kapcsolatos megfelelő garanciákról.

  A hozzáférési jog érvényesítése során az AD Tyres egy példányt biztosít az Adatokról, és ésszerű díjat kérhet az adminisztratív költségeken alapuló további példányokért, amelyeket Ön kér. Elektronikus úton benyújtott kérelem esetén az információkat általánosan használt elektronikus formátumban biztosítják, kivéve, ha Ön másképp kéri.

 • az Adatok helyesbítésének joga:

  ez lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy az AD Tyres-től a lehető legrövidebb időn belül helyesbítse az Ön számára pontatlan vagy a Kezelés céljaihoz képest hiányos Adatokat (ehhez kiegészítő nyilatkozatot is benyújthat);

 • az Adatok törlésének joga:

  Ez lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy az AD Tyres-től a lehető legrövidebb időn belül törölje az Adatokat az alábbi okok egyike miatt:

  • az Adatok már nem szükségesek azon célok szempontjából, amelyekre összegyűjtötték vagy másképp kezelték;
  • Ön visszavonja az Adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását, feltéve, hogy nincs más jogalap a Kezelésre;
  • Ön ellenezni kívánja az Adatok kezelését az alább részletezett feltételek szerint az ellenzéki jogával kapcsolatban;
  • az Adatok jogellenes kezelés tárgyát képezték;
  • az Adatokat törölni kell az AD Tyres-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése érdekében; vagy
  • az Adatokat a társaság információs társadalomra vonatkozó szolgáltatásainak kínálata keretében gyűjtötték össze gyermekek számára.

  Ha az AD Tyres által nyilvánosságra hozott Adatok törlését kérik, az AD Tyresnek ésszerű intézkedéseket kell tennie a rendelkezésre álló technológiák és a végrehajtás költségei figyelembevételével, beleértve a technikai jellegűeket is, hogy tájékoztassa azokat a kezelőket, akik ezeket az Adatokat kezelik, hogy Ön kérte az Adatokkal kapcsolatos összes hivatkozás, másolat vagy reprodukció törlését.

  Ez a törlési jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha a Kezelés szükséges:

  • a véleménynyilvánítás szabadságának és az információhoz való jog gyakorlásához;
  • egy olyan jogi kötelezettség teljesítéséhez, amely a Kezelést előírja az Unió vagy a kezelőt terhelő tagállam jogának megfelelően, vagy a közérdekű feladat vagy a kezelőt megillető közhatalmi feladatok végrehajtásához;
  • a közegészségügy területén közérdekű okokból;
  • archiválási célokra közérdekű okokból, tudományos vagy történelmi kutatásokhoz vagy statisztikai célokra, amennyiben a törlési jog valószínűleg lehetetlenné teszi vagy súlyosan veszélyezteti az említett Kezelés céljainak megvalósítását; vagy
  • jogi igények megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez.
 • az Adatok kezelése elleni jog ellenzése:

  Ez lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy ellenezze az Adatok kezelését, amelyet az AD Tyres jogos érdeken alapulóan végez (beleértve ezen indokoláson alapuló profilalkotást is), ha ez a Kezelés valójában nem indokolható az AD Tyres részéről olyan jogos és kényszerítő okokkal, amelyek az Ön érdekei, jogai és szabadságai felett érvényesülnek, vagy jogi igények megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez.

  Ez lehetőséget biztosít Önnek arra is, hogy ellenezze az Adatok kezelését értékesítési célból (beleértve a profilalkotást is, ha az értékesítéshez kapcsolódik).

  Végül, statisztikai célú Kezelés esetén lehetőséget biztosít arra, hogy ellenezze az ilyen Kezelést, ha az Ön különleges helyzetére tekintettel van, kivéve, ha a Kezelés közérdekű feladat elvégzéséhez szükséges.

 • az Adatok kezelésének korlátozásához való jog:

  Ez lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy az AD Tyres-től a Kezelés korlátozását kérje az alábbi esetek egyikében:

  1. az Adatok pontosságának az AD Tyres által történő ellenőrzéséhez szükséges időtartam alatt, ha Ön vitatja az Adatok pontosságát;
  2. Ön ellenezni kívánja az Adatok jogellenes kezeléséből eredő törlésüket, és ehelyett azok használatának korlátozását kéri;
  3. az Adatok már nem szükségesek az AD Tyres számára a Kezelés céljaihoz, de Önnek szüksége van rájuk jogi igények megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez;
  4. az AD Tyres által követett jogos okok az Önökéi felett érvényesülnek-e, annak eldöntéséhez szükséges időtartam alatt, ha Ön a Kezelés ellen ezen alapon ellenez.

  A Kezelés korlátozása esetén az Adatokat, a megőrzés kivételével, csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez, vagy egy másik természetes vagy jogi személy védelméhez, vagy az Unió vagy egy tagállam közérdekű okai miatt lehet kezelni.

  Önt az AD Tyres tájékoztatja a korlátozás feloldásáról, mielőtt az hatályba lépne.

 • az Adatok hordozhatóságához való jog:

  Ez lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy az AD Tyres-től az Ön által az AD Tyres számára megadott Adatokat strukturált, széles körben használt és géppel olvasható formátumban kapja meg, és ezeket az Adatokat egy másik entitáshoz továbbítsa (ezt a továbbítást Ön végzi, vagy ha ez technikailag lehetséges, az AD Tyres) és ez akkor érvényes, amikor a Kezelés automatizált eljárások segítségével történik és a hozzájáruláson vagy szerződésen alapul;

 • a hozzájárulás visszavonásának joga:

  ez lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy visszavonja a hozzájárulását az Adatok bármely olyan Kezeléséhez, amelyet korábbi hozzájárulása alapján végeztek. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett hozzájáruláson alapuló kezelés jogszerűségét.

A fent említett jogok gyakorlása érdekében kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az Ön számára megfelelő módon:

 • vagy az alábbi e-mail címre küldött levéllel: dpo@adtyre.com
 • vagy a itt elérhető kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével.

Az Ön kérésének lehető legnagyobb hatékonysággal történő kezelése érdekében az AD Tyres arra kéri Önt, hogy a kérést világosan és részletesen fogalmazza meg. Ha kétség merül fel az Ön személyazonosságával kapcsolatban, az AD Tyres kérheti, hogy további, az Ön személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információkat szolgáltasson.

Önnek továbbá joga van:

 • panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál:

  ez lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy panaszt tegyen egy illetékes felügyeleti hatóságnál, különösen abban az tagállamban, ahol állandó lakóhelye, munkahelye van, vagy ahol az állítólagos jogsértés történt, ha úgy véli, hogy az Önt érintő Adatok kezelése megsérti a jogszabályokat.

Ennek a jogának gyakorlását megkönnyítendő, kérjük, tekintse meg a felügyeleti hatóságok listáját itt.

11. HOGYAN GYŰJTI AZ AD TYRES A KISKORÚAKKAL KAPCSOLATOS ADATOKAT?

Az AD Tyres által az oldalán értékesített termékek nem kiskorúak számára szántak. Ennek megfelelően az AD Tyres nem kezel kiskorúakra vonatkozó Adatokat, és nem feltételezi, hogy a weboldal látogatóinak vagy ügyfeleinek Adatok közvetlenül vagy közvetve kiskorúakat érintenének.

12. MI A HELYZET A SÜTIKKEL ÉS AZ EGYÉB HASONLÓ KÖVETÉSI TECHNOLÓGIÁKKAL?

Az AD Tyres sütiket és egyéb hasonló technológiákat használ, amelyek gyűjthetnek bizonyos Adatokat Önről. Ezek a sütik javítják a böngészési élményt az oldalon, információkat szolgáltatnak nekünk a weboldal működéséről és minőségéről, valamint hozzájárulnak a célzott hirdetések szolgáltatásához.

Az AD Tyres előzetesen kéri az Ön hozzájárulását ezekhez az informatikai eszközökhöz egy banneren keresztül az oldal kezdőlapján az Ön első kapcsolódásakor. Az Ön hozzájárulását az AD Tyres ugyanezen feltételek mellett kéri újra tizenhárom hónap elteltével az előző hozzájárulás gyűjtése után.

Az AD Tyres erősen ajánlja, hogy látogassa meg a weboldal „Sütik” oldalát további információkért.

13. HOGYAN LESZNEK TÁJÉKOZTATVA A SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL?

AD Tyres időről időre módosítja jelen Szabályzatot, különösen a személyes adataik védelmével kapcsolatos jogszabályi változások figyelembevételére.

AD Tyres minden módosításról vagy frissítésről értesíteni fogja Önt egy értesítés küldésével az Ön e-mail címére és/vagy egy látható értesítéssel a Weboldalon.

14. HOGYAN VEHETIK FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT?

AD Tyres készséggel áll rendelkezésére, hogy válaszoljon minden kérdésére a jelen Szabályzattal kapcsolatban.

Kapcsolatfelvételhez kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a maga számára legmegfelelőbb módon:

 • vagy e-mail küldésével a következő címre: dpo@adtyre.com
 • vagy a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével, amely elérhető itt.
LiveChat
Whatsapp Messenger