1. Általános elvek
 2. Mi a nagybetűs kifejezések meghatározása?
 3. Mi a Charta célja?
 4. Milyen adatokat gyűjtenek?
 5. Miért használják az Ön adatait?
 6. Mennyi ideig tárolják az Ön adatait?
 7. Kivel osztják meg az Ön adatait?
 8. Az Ön adatait továbbítják az Európai Unión kívülre?
 9. Hogyan védik az Ön adatait?
 10. Milyen jogai vannak?
 11. Hogyan gyűjt az AD Tyres adatokat kiskorúakról?
 12. Mi a helyzet a sütikkel és hasonló nyomkövető technológiákkal?
 13. Hogyan értesítik Önt a Charta változásairól?
 14. Hogyan léphet kapcsolatba velünk?

1. ÁLTALÁNOS ELVEK

Az AD Tyres International SLU vállalat, amely az andorrai jog szerint 1 000 000 eurós tőkével rendelkező, 16339-es számon az andorrai kereskedelmi és cégnyilvántartásba bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, székhelye a C. Prat de la Creu, 59-65, ANDORRA LA VELLA (Andorrai Hercegség), e-mail: dpo@adtyre.com, telefon: +376 810 888, (a továbbiakban: AD Tyres), amely e-kereskedelmi tevékenységet folytat, gumiabroncsok és kapcsolódó termékek értékesítését kínálja a https://www.maxigumi.hu/ weboldalon (a továbbiakban: "Weboldal") keresztül.

E tevékenység keretében az AD Tyres online vagy telefonon keresztül gyűjthet olyan adatokat, amelyek közvetlenül vagy közvetve azonosítják az ügyfeleket, a Honlap felhasználóit vagy harmadik feleket (a továbbiakban megkülönböztetetten "Érintett" vagy "Ön"), és ezen adatok egy vagy több feldolgozását végezheti el. Az AD Tyres által az Érintettek adatainak gyűjtése soha nem közvetve, azaz harmadik féltől származó forrásból történik.

Az AD Tyres, amelynek elérhetőségei a fent említettek, felelős az adatok feldolgozásáért, amennyiben meghatározza az adatkezelés céljait és módját.

Bizonyos banki adatok esetében az AD Tyres megosztja a feldolgozás felelősségét a GoCardless SAS-szal, egy egyszerűsített részvénytársasággal, amelyet a párizsi kereskedelmi és cégjegyzékben 834422180 számon jegyeztek be, és amelynek székhelye Párizsban (75008), a rue de Madrid 7 alatt található. További információ arról, hogy a GoCardless hogyan kezeli az Ön banki adatait és az Ön adatvédelmi jogait, itt érhető el.

A cookie-k által gyűjtött egyes böngészési adatok tekintetében az AD Tyres megosztja a felelősséget a feldolgozásért harmadik fél vállalatokkal, amelyek listája és további részletek a cookie-k oldalán találhatók.

Az AD Tyres a 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 37. cikke értelmében adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, akinek elérhetőségei a dpo@adtyres.com címen találhatók.

Az AD Tyres által gyűjtött adatokat konkrétan az AD Tyres Málta területén letelepedett fióktelepe, nevezetesen az OC 1277 szám alatt bejegyzett AD TYRES INTERNATIONAL EU kezeli, amelynek székhelye a következő helyen található: Level 3, (Suite No. 2407), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013 (Málta).

Ezek az adatfeldolgozások ezért a GDPR (22) preambulumbekezdése és 3. cikkének (1) bekezdése értelmében az Európai Unió területén végzettnek minősülnek, és e jogszabályok hatálya alá tartoznak.

Ezenkívül a 2018. évi máltai adatvédelmi törvény (Cap 586) is alkalmazandó az adatkezelésre a törvény 4. szakasza (2) bekezdésének a) pontja alapján.

Felkérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt az Adatvédelmi szabályzatot (a továbbiakban a "szabályzat"), és vegye tudomásul annak tartalmát.

2. MI A NAGYBETŰS KIFEJEZÉSEK MEGHATÁROZÁSA?

A nagybetűvel kezdődő szavak vagy kifejezések az alábbiakban meghatározott meghatározással rendelkeznek.

AD gumiabroncsok
az1. cikk első bekezdésében meghatározott társaság.
Charta
az1. cikkben említett fogalommeghatározással rendelkezik.
Ügyfélszámla
az a fiók, amelyet bármely ügyfél létrehozhat a https://www.maxigumi.hu/fiokom/ oldalról.
Adatok
bármely személyes adat, azaz bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ, azzal, hogy az azonosítható személy olyan személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy a fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális identitására jellemző egy vagy több tényező alapján.
Banki adatok
a4. cikkben említett fogalommeghatározással rendelkezik.
Rendelési adatok
a4. cikkben említett fogalommeghatározással rendelkezik.
Navigációs adatok
a4. cikkben említett fogalommeghatározással rendelkezik.
Műszaki adatok
a4. cikkben említett fogalommeghatározással rendelkezik.
Érintett személy(ek)
az1. cikkben említett fogalommeghatározással rendelkezik.
Termék(ek)
az AD Tyres által a Webhelyen eladásra kínált gumiabroncs vagy kapcsolódó termékek (felnik, láncok stb.).
GDPR
az1. cikkben említett fogalommeghatározással rendelkezik.
Weboldal
az1. cikkben említett fogalommeghatározással rendelkezik.
Kezelés(ek)
az adatokon végzett vagy nem végzett, automatizált eljárásokkal végrehajtott vagy nem végzett bármely művelet vagy műveletsorozat, úgymint gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, strukturálás, tárolás, kiigazítás vagy módosítás, kivonatolás, betekintés, felhasználás, továbbítás, terjesztés vagy a hozzáférhetővé tétel bármely más formája útján történő közlés, egyeztetés vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.
Te
az1. cikkben említett fogalommeghatározással rendelkezik.

3. MI A CÉLJA AZ ALAPÍTÓLEVÉLNEK?

A jelen Adatvédelmi szabályzatot az Ön adatainak gyűjtésekor bocsátjuk az Ön rendelkezésére annak érdekében, hogy az AD Tyres által végzett adatkezelés teljes átláthatóságát biztosítsuk, tömör, könnyen hozzáférhető, könnyen érthető, világos és egyszerű kifejezésekkel megfogalmazott információk nyújtásával.

Amennyiben bármelyik információ nem elég világos, kérjük, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot, amikor Önnek megfelel, vagy a dpo@adtyre.com e-mail címen, vagy az itt elérhető kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül.

A Charta az AD Tyres által az alábbi tevékenységek keretében gyűjtött és feldolgozott Ön adataira vonatkozik, amelyek tekintetében az AD Tyres az adatkezelő:

 • A Honlap Ön általi használata, beleértve a Honlap böngészését;
 • az Ön Ügyfélfiókjának létrehozása és használata a Honlapon keresztül;
 • az AD Tyres által a Weboldalon keresztül kínált termékek megvásárlása; vagy
 • bármilyen kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálattal.

A jelen Szabályzat nem vonatkozik a fentiektől eltérő kontextusban végzett egyéb adatkezelésekre, amelyeknek nem az AD Tyres az adatkezelője.

4. MILYEN ADATOKAT GYŰJTENEK?

AZ AD TYRES KIFEJEZETT KÉRÉSÉRE GYŰJTÖTT ADATOK

Az AD Tyres kifejezetten kéri az Ön adatainak gyűjtését különböző időpontokban és különösen a következők során:

 • a Webhely használata;
 • megrendelés leadása a Weboldalon;
 • az Ügyfélfiók létrehozása a Webhelyen; vagy
 • bármilyen kommunikáció az ügyfélszolgálattal.

Az összegyűjtött adatok (a továbbiakban : "Megrendelési adatok ") különösen a következőkből állnak:

 • A keresztneve ;
 • Az Ön neve ;
 • Születési dátum ;
 • Az Ön postacíme ;
 • Az Ön e-mail címe ;
 • Az Ön telefonszáma ;
 • Az Ön országa ;
 • Az Ön Közösségen belüli HÉA-számát.

Fizetési célokra a kifejezett kérésünkre gyűjtött adatok (a továbbiakban : "banki adatok ") az Ön hitelkártyaszámából, a lejárati dátumból és a CVC-ből (vagy a kártya hátoldalán található vizuális kriptogramból) állnak, amelyeket továbbítunk a fizetési szolgáltatóknak: Checkout.com, Hipay vagy Braintree.

Ami a Paypal szolgáltató általi fizetést illeti, a banki adatokat ez a cég közvetlenül Öntől gyűjti be a fiókja létrehozásakor. Ezután kizárólag a Paypal vállalat felelős ezen adatok feldolgozásáért.

A GoCardless-t használjuk az Ön IBAN-ján keresztül történő beszedések kezelésére. További információkat arról, hogy a GoCardless hogyan kezeli az Ön banki adatait és az Ön adatvédelmi jogait, itt talál.

Bizonyos megrendelési adatok (keresztnév, vezetéknév, cím, telefonszám, ország, e-mail cím) és banki adatok szükségesek az AD Tyres-szel való szerződés megkötéséhez. Következésképpen az Ön részéről ezen adatok közlésének elmulasztása megakadályozza a megrendelésének véglegesítését.

A REKLÁMABRONCSOK ÁLTAL AUTOMATIKUSAN GYŰJTÖTT ADATOK

Az AD Tyres - különösen a Weboldalon való navigálás során - az Ön eszköze (számítógép, táblagép, mobiltelefon stb.) révén automatikusan összegyűjtheti az Ön egyes adatait. Ezek az adatok akkor is összegyűjthetők, ha nem történik megrendelés. Ez a gyűjtés általában sütik segítségével történik.

Ezek az adatok (a továbbiakban : "Műszaki adatok ") különösen a következőkből állnak:

 • Az Ön IP-címe (a készülékhez az internetkapcsolat részeként hozzárendelt azonosító szám) ;
 • Az Ön MAC-címe (a hálózati kártyán vagy hálózati interfészen tárolt fizikai azonosító szám) ;
 • IMEI-szám (a mobiltelefon azonosító száma) ;
 • a készülék operációs rendszere (Microsoft Windows, Mac OS X, Android, iOS stb.);
 • Az Ön mobiltelefon-szolgáltatója ;
 • Az Ön internetszolgáltatója ;
 • az Ön által használt böngésző (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox stb.); vagy
 • a készülék által használt időzóna.

Az Ön eszközén keresztül automatikusan gyűjtött adatok az Ön böngészésére vonatkozó adatokból (a továbbiakban "Böngészési adatok ") is állnak, mint például:

 • az Ön által meglátogatott oldalak;
 • az Ön látogatásának időpontja ;
 • az egyes meglátogatott oldalakon eltöltött idő;
 • az aktivált linkek;
 • az Ön által megkérdezett ajánlatok;
 • a keresett termékek;
 • az Ön által leadott megrendelések; vagy
 • Az Ön fogyasztási szokásai a termékekkel kapcsolatban.

5. MIÉRT HASZNÁLJÁK FEL AZ ADATAIT?

Személyes adatok csak akkor dolgozhatók fel, ha a feldolgozás alapja:

 • a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésében említett jogi indok (hozzájárulás, szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése, létfontosságú érdekek védelme, közérdekű feladat vagy az adatkezelő jogos érdeke); és
 • az adatkezelő által meghatározott kifejezett, jogszerű cél( ok).

Az alábbi táblázat felsorolja az AD Tyres által végzett adatkezeléseket, mindegyik esetében a célokat, a jogi indoklást és az érintett adatokat.

a megrendelés adataihoz
A kezelés neve Célok Jogi indoklás Érintett adatok
Rendelés
 • Válaszoljon az Ön összes megrendelésre vonatkozó kérésére.
 • Figyelembe veszi és végrehajtja az Ön megrendelését
 • A szállítás és esetleg az összeszerelés elvégzése
Szerződés
 • Rendelési adatok
Egyszeri tranzakció hitelkártyával
 • Végezze el a megrendelés kifizetését
 • Elutasított banki tranzakciók kezelése
Szerződés
 • Banki adatok (CB)
A jövőbeli vásárlások megkönnyítése
 • Banki adatok mentése a jövőbeli vásárlások megkönnyítése érdekében
Hozzájárulás
 • Banki adatok (CB)
SEPA közvetlen beszedés
 • Az Ön IBAN-jának továbbítása a GoCardless szolgáltatónak
Szerződés
 • Banki adatok (IBAN)
Kifizetésekkel kapcsolatos követelések
 • kezeli a megrendelés kifizetésére használt hitelkártya tulajdonosának esetleges panaszait.
Szerződés
 • Banki adatok
Értékesítés utáni szolgáltatás
 • A panaszok kezelése
 • Értesíti az Alapokmány vagy az általános értékesítési feltételek módosítását.
 • A megrendelést követő ügyfélkapcsolatok (kérések, észrevételek és javaslatok) kezelése.
 • Visszatérítések kezelése
Szerződés
 • Rendelési adatok
 • Banki adatok
Ügyfélszámla
 • A későbbi megrendelések megkönnyítése az AD Tyres számára már közölt elemek újbóli megadásának elkerülése érdekében.
Hozzájárulás
Hírlevél (beleértve az AD Tyres kereskedelmi ajánlatokat)
 • Iratkozzon fel hírlevelünkre (beleértve az AD Tyres kereskedelmi ajánlatokat)
Hozzájárulás
 • Megrendelési adatok (e-mail cím)
Célzott reklám
 • Reklámüzeneteinket az Ön igényeihez és szokásaihoz igazítjuk.
Hozzájárulás (sütik)
 • Műszaki adatok
 • Navigációs adatok
Felhasználói élmény
 • az Ön igényeinek és szokásainak megfelelően személyre szabja a Webhelyen szerzett tapasztalatait
 • Gyorsítsa fel a navigációt a webhelyen
Hozzájárulás (sütik)
 • Műszaki adatok
 • Navigációs adatok
Statisztikák
 • Statisztikai vizsgálatok elvégzése és elemzése
Jogos érdek (1 ) és hozzájárulás (cookie)
 • Rendelési adatok
 • Műszaki adatok
 • Navigációs adatok
Minőség
 • a Honlap használata során felmerülő technikai problémák elemzése
 • Rendellenességek észlelése az információs rendszerben
Jogos érdek (2)
 • Műszaki adatok
 • Navigációs adatok
Csalás
 • Hamisítás és technológiai csalás felderítése
Jogos érdek (3)
 • Rendelési adatok
 • Műszaki adatok
 • Navigációs adatok

(1 ) Az AD Tyres jogos érdeke, hogy a statisztikai eszköznek köszönhetően értékelni és fejleszteni tudja magát.

(2) Az AD Tyres jogos érdeke a szolgáltatás minőségének biztosítása.

(3 ) Az AD Tyres jogos érdeke a csalás megelőzése.

6. MENNYI IDEIG TÁROLJÁK AZ ADATAIT?

Az AD Tyres becsületszavának tekinti, hogy az Ön adatait olyan formában tárolja, amely lehetővé teszi az Ön azonosítását, de csak addig, amíg az a feldolgozás céljai szempontjából szükséges.

Az alábbi táblázat az egyes adattípusok megőrzési idejét mutatja be az adatkezelés célja szerint.

Adatok Kezelés Szavatossági idő aktív bázisban (1) Közbenső tárolási időszak (2)
Rendelési adatok Rendelés 3 év az utolsó megrendeléstől számítva n/a*
Értékesítés utáni szolgáltatás 3 év az utolsó megrendeléstől számítva n/a
Ügyfélszámla az Ügyfélszámlához való utolsó csatlakozástól számított 3 év, vagy a hozzájárulás visszavonásáig, ha az korábban történik. n/a
Hírlevél A leiratkozásig, vagy az ügyfélfiókba való utolsó bejelentkezéstől számított 3 évig, ha ez korábban történt. n/a
Statisztikák 3 év az utolsó megrendeléstől számítva n/a
Csalás n/a az érintett adatok gyűjtésétől számított 5 év
Banki adatok (3) Tranzakció (CB) A megrendelés teljes kifizetéséig n/a
Kifizetésekkel kapcsolatos követelések n/a a terheléstől számított 13 hónap
vagy
15 hónap halasztott fizetés esetén
Értékesítés utáni szolgáltatás Azon időszak lejártáig, amely alatt az AD Tyres vállalja, hogy visszatéríti az Ön megrendelését (különösen az elállási vagy a megrendelés törlési időszakáig). n/a
SEPA beszedési megbízás (IBAN) Az IBAN GoCardless részére történő továbbításának időpontja n/a
Későbbi vásárlások megkönnyítése (CB) A hozzájárulás visszavonásáig vagy a bankkártya érvényességének lejártáig, ha az korábban történik. n/a
Műszaki adatok Célzott reklám Lásd: Sütik n/a
Felhasználói élmény
Minőség
Statisztikák
Csalás
Navigációs adatok Célzott reklám Lásd: Sütik n/a
Felhasználói élmény
Minőség
Statisztikák
Csalás

*n/a azt jelenti, hogy nem alkalmazható.

(1 ) Aktív tárolás az érintett adatok tárolása az érintett adatkezelés céljára használt adatbázisban.

(2) A közbenső archiválás az adatok korlátozott hozzáférési feltételek mellett történő tárolásából áll, i) vagy az aktív bázistól elkülönített külön archívumban, amelyhez csak azok a személyek férhetnek hozzá, akiknek funkciójuknál fogva érdekükben áll, hogy az adatokról tudomást szerezzenek, ii) vagy az aktív bázison, feltéve, hogy az archivált adatokat logikai elkülönítéssel (a hozzáférési jogok és jogosultságok kezelése) elkülönítik, hogy azok ne legyenek hozzáférhetők olyan személyek számára, akiknek már nem áll érdekében az adatok feldolgozása.

(3 ) A banki adatokat soha nem az AD Tyres tárolja, hanem a fizetési partnerei (Checkout.com, Hipay, Braintree, Gocardless, esettől függően).

7. KIVEL OSZTJÁK MEG AZ ÖN ADATAIT?

Az AD Tyres az Ön adatainak egy részét megoszthatja az alább említett más szervezetekkel. Az AD Tyres minden esetben csak olyan mértékben osztja meg ezeket az adatokat, amely feltétlenül szükséges az Ön adatainak az AD Tyres általi feldolgozásának céljához (céljaihoz) vagy a jelen címzett által meghatározott pontos és jogszerű cél(ok) biztosításához.

A CSOPORT AZON VÁLLALKOZÁSAI, AMELYHEZ AZ AD TYRES TARTOZIK

Az AD Tyres az Ön adatainak egy részét megoszthatja az AD Tyres csoporthoz tartozó más szervezetekkel, hogy jobban megismerhesse Önt. Ezekre a más szervezetekre az AD Tyres-hez hasonló kötelezettségek vonatkoznak az Ön adatainak védelme tekintetében.

ALVÁLLALKOZÓK ÉS HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÓK

Az AD Tyres az Ön adatainak egy részét megoszthatja alvállalkozókkal és/vagy harmadik fél szolgáltatókkal, akiket az AD Tyres termékeinek és szolgáltatásainak a Webhelyen keresztül történő nyújtása során vesz igénybe. Az Ön adatainak megosztása ezekkel a szervezetekkel az Ön megrendelésének teljesítéséhez szükséges. Az AD Tyres csak azokat az adatokat osztja meg, amelyek feltétlenül szükségesek az ezekre a szervezetekre bízott feladat végrehajtásához, miután szerződésben biztosította, hogy e szervezetek kötelezettségvállalásai az Ön adatainak védelme tekintetében ugyanolyan magas szintűek, mint a jelen Chartában foglaltak.

Ezek főként a következő szervezetek:

 • GROUPE CONSEIL ET GESTION (technológiai kiszervezés)
 • OVH (weboldal hosting)
 • HOTJAR (analitikai süti)
 • GOOGLE (hirdetési süti)
 • MICROSOFT (hirdetési süti)
 • CHECKOUT.COM (fizetési szolgáltató)
 • HIPAY (pénzforgalmi szolgáltató)
 • BRAINTREE (pénzforgalmi szolgáltató)
 • GOCARDLESS (fizetési szolgáltató)
 • PAYPAL (fizetési szolgáltató)
 • DPD (kézbesítési szolgáltató)
 • GLS (kézbesítési szolgáltató)
 • UPS (kézbesítési szolgáltató)
 • DHL (kézbesítési szolgáltató)
 • SEUR (kézbesítési szolgáltató)
 • CHRONOPOST (kézbesítési szolgáltató)
 • BOOMERANG (szállítási szolgáltató)
 • TNT (kézbesítési szolgáltató)

Ezek egyben a partnergarázsok is, amelyek listája itt található.

KIVÉTELES ESETEK

Az AD Tyres kivételesen a következő esetekben oszthatja meg az Ön adatait: (i) egyesülés, az AD Tyres egészének vagy egy részének felvásárlása, vagyonátruházás vagy bármely más hasonló tranzakció keretében, (ii) ha a megosztást törvény, rendelet, illetékes bíróság vagy közigazgatási hatóság írja elő; vagy (iii) egy személy jogainak és/vagy biztonságának védelme, illegális vagy feltételezett illegális tevékenységek megelőzése vagy az azokkal kapcsolatos intézkedések megtétele, illetve az AD Tyres weboldal jogainak, tulajdonának és biztonságának védelme érdekében; (iv) az AD Tyres által az Ön érdekében a jelen Charta keretében tett kötelezettségvállalások teljesítése és biztosítása érdekében.

8. AZ ÖN ADATAIT TOVÁBBÍTJÁK-E AZ EURÓPAI UNIÓN KÍVÜLRE?

Az Ön adatait elsősorban Málta területén dolgozzuk fel és tároljuk, amely terület az Európai Unióban található.

Az Európai Unión kívüli Andorrai Hercegségben székhellyel rendelkező AD Tyres vállalat azonban hozzáféréssel rendelkezik ezekhez az adatokhoz.

Az Európai Bizottság 2010. október 19-i határozatában kijelentette, hogy Andorra megfelelő szintű védelmet biztosít az Európai Unióból továbbított személyes adatok tekintetében.

Az AD Tyres nem zárhatja ki továbbá, hogy az Ön adatai az Európai Unión (EU) és az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli területekre, és különösen olyan területekre kerülhetnek, ahol a személyes adatok védelmének szintje alacsonyabb, mint az Európai Unióban.

Ez utóbbi esetben az AD Tyres vállalja, hogy ellenőrzi az adatok megfelelő szintű védelmét biztosító intézkedések meglétét, vagy megfelelő intézkedéseket hoz, például:

 • az érintett ország Európai Bizottságának megfelelőségi határozata;
 • Az Európai Bizottság szabványos szerződési záradékai vagy valamely felügyeleti hatóság által elfogadott szabványos szerződési záradékok, amelyek a címzettre vonatkoznak, és amelyek másolatát Ön kérheti tőlünk, ha azokat hivatalosan aláírták;
 • belső vállalati szabályok;
 • jóváhagyott magatartási kódex vagy jóváhagyott tanúsítási rendszer (beleértve a nem uniós kedvezményezett kötelező és végrehajtható kötelezettségvállalását a megfelelő biztosítékok alkalmazására);
 • közigazgatási megállapodás vagy jogilag kötelező és végrehajtható szöveg, amely a hatóságok közötti együttműködés lehetővé tétele érdekében készült.

Az AD Tyres e fő partnerei tekintetében az alábbiakban ismertetjük az adatok célországait és az elfogadott megfelelő biztosítékokat.

Címzettek Ország Garanciák
GCG Franciaország Európai Unió
OVH Németország Európai Unió
HOTJAR Málta Európai Unió
GOOGLE Egyesült Államok Általános szerződési záradék és adatvédelmi pajzs tanúsítvány
MICROSOFT Egyesült Államok Általános szerződési záradék és adatvédelmi pajzs tanúsítvány
CHECKOUT.COM Egyesült Királyság A 2021. június 28-i alkalmassági határozat
HIPAY Franciaország Európai Unió
BRAINTREE Egyesült Államok Általános szerződési záradék és adatvédelmi pajzs tanúsítvány
GOCARDLESS Egyesült Királyság A 2021. június 28-i alkalmassági határozat
PAYPAL Egyesült Államok Általános szerződési záradék és adatvédelmi pajzs tanúsítvány
DPD Franciaország Európai Unió
GLS Hollandia Európai Unió
UPS Egyesült Államok Általános szerződési záradék és adatvédelmi pajzs tanúsítvány
DHL Németország Európai Unió
SEUR Spanyolország Európai Unió
CHRONOPOST Franciaország Európai Unió
BOOMERANG Franciaország Európai Unió
TNT Hollandia Európai Unió

9. HOGYAN VÉDIK AZ ADATAIT?

Az AD Tyres megfelelő fizikai, technikai, adminisztratív és szervezeti biztonsági intézkedéseket hozott az Ön adatainak a jogosulatlan vagy jogellenes hozzáférés, felhasználás, elvesztés, véletlen megsemmisülés, sérülés, lopás vagy terjesztés elleni védelme érdekében.

Az AD Tyres folyamatos erőfeszítései ellenére nem tud eredményt garantálni az Ön adatainak biztonsága tekintetében, és felkéri Önt, hogy jelezze az Ön tudomására jutott nehézségeket.

Ehhez az ügyfélszolgálattal kapcsolatba léphet, amikor Önnek megfelel, vagy a dpo@adtyre.com címre küldött e-mailben, vagy az itt elérhető kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül.

Ezt az oldalt a reCAPTCHA védi, és a Google adatvédelmi irányelvei és felhasználási feltételei vonatkoznak erre a szolgáltatásra.

10. MIK A JOGAID?

A hatályos jogszabályoknak megfelelően Önt az alábbiakban felsorolt jogok illetik meg az Ön adatai tekintetében:

 • az Ön adataihoz való hozzáférés joga:

  Ez azt jelenti, hogy Ön megerősítést kaphat az AD Tyres-től arról, hogy az Önre vonatkozó adatokat feldolgozzák-e vagy sem, valamint hozzáférést kaphat az említett adatokhoz és a következő információkhoz: célok, adatkategóriák, címzettek vagy címzettek kategóriái, a megőrzés időtartama vagy az időtartam meghatározásának kritériumai, az Ön jogai az adatokkal kapcsolatban, a felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga, és adott esetben az adatok gyűjtésének forrása, valamint az adatok alapján történő automatizált döntéshozatal létezése.

  Ön jogosult arra is, hogy amennyiben az Ön adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez továbbítják, tájékoztatást kapjon az ilyen továbbítással kapcsolatos megfelelő garanciákról.

  A hozzáférési jog alapján az AD Tyres az Ön rendelkezésére bocsátja az adatok másolatát, és az Ön által kért további másolatokért az adminisztratív költségek alapján ésszerű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtja be a kérelmet, az adatokat egy általánosan használt elektronikus formában bocsátják rendelkezésre, kivéve, ha Ön másként kéri.

 • az Ön adatainak helyesbítéséhez való jog:

  ez a lehetőség az Ön számára, hogy az AD Tyres-től a lehető leghamarabb kérje a pontatlan vagy - az adatkezelés céljait figyelembe véve - hiányos adatainak helyesbítését (e célból kiegészítő nyilatkozatot tehet);

 • az Ön adatainak törléséhez való jog:

  Ez az a lehetőség, hogy Ön az AD Tyres-től az alábbi okok valamelyike miatt a lehető legrövidebb időn belül kérheti az Ön adatainak törlését

  • az ilyen adatokra már nincs szükség azokhoz a célokhoz, amelyekhez azokat gyűjtötték, vagy azokat más módon dolgozzák fel;
  • Ön visszavonja az ilyen adatok feldolgozásának alapjául szolgáló hozzájárulását, feltéve, hogy az ilyen feldolgozásnak nincs más jogalapja;
  • Ön tiltakozik ezen adatok feldolgozása ellen az alábbiakban az Ön tiltakozási jogával kapcsolatban meghatározott feltételek szerint;
  • az adatokat jogellenesen kezelték;
  • az adatokat törölni kell az AD Tyresre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében; vagy
  • az adatokat az információs társadalom gyermekeknek nyújtott szolgáltatásaival összefüggésben gyűjtötték.

  Ha a törlésre kért adatokat az AD Tyres nyilvánosságra hozta, a rendelkezésre álló technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével ésszerű intézkedéseket kell tenni, beleértve a technikai intézkedéseket is, hogy tájékoztassák az adatokat kezelő adatkezelőket arról, hogy Ön kérte az adatokra mutató bármely hivatkozás, illetve azok másolatának vagy reprodukciójának törlését.

  A törléshez való jog nem érvényesül, amennyiben a feldolgozás szükséges:

  • a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása;
  • az uniós jog vagy az adatkezelőre irányadó tagállami jog által előírt, az adatkezelést előíró jogi kötelezettség teljesítése, vagy közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása során végzett feladat végrehajtása;
  • közérdekből a közegészségügy területén;
  • közérdekű archiválási célokra, tudományos vagy történelmi kutatási célokra vagy statisztikai célokra, amennyiben a törléshez való jog valószínűleg lehetetlenné tenné vagy súlyosan veszélyeztetné az ilyen adatkezelés céljainak elérését; vagy
  • jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme.
 • az Ön adatainak feldolgozása elleni tiltakozás joga:

  Ez arra a lehetőségre vonatkozik, hogy tiltakozhat az Ön adatainak az AD Tyres által jogos érdek alapján történő feldolgozása ellen (beleértve az ezen az igazoláson alapuló profilalkotást is), ha az AD Tyres ezt a feldolgozást ténylegesen nem indokolja olyan jogos és kényszerítő okokkal, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

  Ez magában foglalja azt a lehetőséget is, hogy Ön tiltakozhat a felkutatás céljából történő adatkezelés ellen (beleértve a profilalkotást, ha az ilyen felkutatáshoz kapcsolódik).

  Végezetül, a statisztikai célú adatkezeléssel kapcsolatban ez arra vonatkozik, hogy az Ön különleges helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhat az ilyen adatkezelés ellen, kivéve, ha az adatkezelés közérdekű feladathoz szükséges.

 • az Ön adatainak feldolgozásának korlátozásához való jog:

  Ez az a lehetőség, hogy Ön az AD Tyres-től az alábbi esetek valamelyikében kérheti az adatkezelés korlátozását:

  1. az AD Tyres számára az adatok pontosságának ellenőrzéséhez szükséges időtartam alatt, ha Ön vitatja az adatok pontosságát;
  2. Ön tiltakozik a jogellenes adatkezelésből származó adatok törlése ellen, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  3. az adatok az AD Tyres számára a továbbiakban nem hasznosak az adatkezelés céljaival összefüggésben, de továbbra is szükségesek az Ön számára a jogi jogok megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében;
  4. az AD Tyres által követett jogos okok elsőbbségének megállapításához szükséges ideig, ha Ön ezen az alapon tiltakozott a feldolgozás ellen.

  Az adatkezelés korlátozása esetén az adatok - a tárolás kivételével - csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy védelme érdekében, vagy az Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhetők.

  Az AD Tyres tájékoztatja Önt a korlátozás feloldásáról, mielőtt az hatályba lépne.

 • az Ön adatainak hordozhatóságához való jog :

  Ez az a lehetőség, hogy Ön az AD Tyres-től az AD Tyres számára megadott adatait strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik szervezetnek továbbítsa (ezt a továbbítást Ön vagy, ha technikailag lehetséges, az AD Tyres végzi), éspedig akkor, ha az adatkezelés automatizált folyamatok segítségével történik, és hozzájáruláson vagy szerződésen alapul;

 • az Ön hozzájárulásának visszavonásához való jog:

  Ez a lehetőség az Ön számára, hogy visszavonja az Ön hozzájárulását az Ön adatainak bármely olyan feldolgozásához, amelyet az Ön korábbi hozzájárulása alapján végeztek el. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt adott hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét.

A fenti jogok gyakorlása érdekében kérjük, hogy lépjen kapcsolatba velünk, amikor Önnek megfelel:

 • vagy a következő e-mail címen: dpo@adtyre.com
 • vagy az itt található kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével.

Annak érdekében, hogy az AD Tyres a lehető leghatékonyabban tudja feldolgozni az Ön kérését, arra kéri Önt, hogy azt világosan és részletesen fogalmazza meg. Ha bármilyen kétség merül fel az Ön személyazonosságával kapcsolatban, az AD Tyres további információkat kérhet az Ön személyazonosságának megerősítése érdekében.

Önnek is megvan a :

 • a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog :

  annak lehetősége, hogy Ön panaszt nyújtson be az illetékes felügyeleti hatóságnál, különösen abban a tagállamban, ahol az Ön szokásos tartózkodási helye van, ahol Ön dolgozik, vagy ahol a jogsértés állítólagosan történt, ha Ön úgy véli, hogy az Ön adatainak feldolgozása törvénysértést jelent.

Annak érdekében, hogy könnyebben gyakorolhassa ezt a jogát, kérjük, tekintse meg a felügyeleti hatóságok listáját itt.

11. HOGYAN GYŰJTI AZ AD TYRES A KISKORÚAKRA VONATKOZÓ ADATOKAT?

Az AD Tyres által a Weboldalon értékesített termékek nem kiskorúak számára készültek. Következésképpen az AD Tyres nem kezel kiskorúakra vonatkozó adatokat, és nem feltételezi, hogy a Webhely látogatóinak vagy ügyfeleinek adatai közvetlenül vagy közvetve kiskorúakra vonatkoznak.

12. MI A HELYZET A SÜTIKKEL ÉS MÁS HASONLÓ NYOMKÖVETŐ TECHNOLÓGIÁKKAL?

Az AD Tyres cookie-kat és más hasonló technológiákat használ, amelyek összegyűjthetik az Ön egyes adatait. Ezek a cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy javítsuk az Ön számára a Webhelyen való böngészés élményét, információt szolgáltassanak számunkra a Webhely működésével és minőségével kapcsolatban, és segítsenek a célzott reklámok nyújtásában.

Az AD Tyres az Ön előzetes hozzájárulását a Webhely kezdőlapján megjelenő banner segítségével gyűjti be, amikor Ön először csatlakozik ezekhez a számítógépes eszközökhöz. Az AD Tyres az Ön hozzájárulását az előző hozzájárulásgyűjtést követő tizenhárom hónapos időszak végén ugyanezen feltételek mellett újra kéri.

Az AD Tyres felkéri Önt, hogy további információkért tekintse meg a Webhely "Sütik" oldalát.

13. HOGYAN FOGJÁK ÉRTESÍTENI AZ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSAIRÓL?

Az AD Tyres időszakonként módosíthatja a jelen Chartát, hogy figyelembe vegye az Ön adatainak védelmére vonatkozó jogszabályi változásokat.

Az AD Tyres az Ön e-mail címére küldött értesítéssel és/vagy a Webhelyen megjelenő értesítéssel tájékoztatja Önt a változásokról vagy frissítésekről.

14. HOGYAN LÉPHET KAPCSOLATBA VELÜNK?

Az AD Tyres teljes mértékben az Ön rendelkezésére áll, hogy válaszoljon a jelen Chartával kapcsolatos minden kérdésére.

A kapcsolatfelvételhez meghívjuk Önt, hogy csatlakozzon hozzánk, amikor Önnek megfelel:

 • vagy a következő e-mail címen: dpo@adtyre.com
 • vagy az itt található kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével.
LiveChat
Messenger