ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

- 2023. október 18-án érvényes verzió -

Az AD TYRES INTERNATIONAL SLU, andorrai jog szerint működő societat limitada unipersonal formájú társaság, 1.000.000 eurós tőkével, bejegyezve az Andorrai Kereskedelmi és Cégregiszterben a 16339 szám alatt, közösségi adószáma HU30406090, székhelye: C. Prat de la Creu, 59-65, AD500 ANDORRA LA VELLA (Andorra Hercegség), email: cm(a)adtyre.com, telefon: +376 810 888, (a továbbiakban a "Eladó") fő tevékenysége a gumiabroncsok és kapcsolódó termékek értékesítése a maxigumi.hu internetes oldalon (a továbbiakban a "Weboldal").

A jelen általános értékesítési feltételek célja, hogy korlátozás nélkül szabályozzák az összes termék- és szolgáltatásértékesítést minden olyan ügyfél számára, aki fizikai vagy jogi személy, legyen fogyasztó, nem szakmai vagy szakmai (a továbbiakban a "Ügyfél"), aki vásárlást hajtott végre a Weboldalon, és meghatározzák az Eladó és az Ügyfél közötti szerződéses kapcsolatokat.

1. DEFINÍCIÓK

A jelen dokumentumban nagybetűvel kezdődő közös nevek a jelen cikkben hozzárendelt definícióval rendelkeznek.

 • Átvételi Igazolás a Vásárló által a Megrendelés jóváhagyását követően a Vevő által a Vásárlónak küldött válasz e-mailt jelenti, amely tartalmazza a Megrendelés összefoglalóját, az alkalmazandó általános értékesítési feltételeket és a hozzá tartozó Számlát.
 • Megrendelési Űrlap a Vásárló által kiválasztott Termékek összefoglalóját jelenti, amelyet a Vásárlónak a Megrendelés véglegesítése érdekében a Webhelyen kell jóváhagynia.
 • Szállítási Jegy a Szállító által a Megrendelés kézbesítésekor a Vásárlónak átadott dokumentumot jelenti, amely a Vásárló aláírásával igazolja a Megrendelés kézbesítését, valamint a(z) érintett Termék(ek) tökéletes állapotát és az anomáliák hiányát.
 • ÁSZF a jelen általános értékesítési feltételeket jelenti, amelyekhez a Vásárlónak a Megrendelés leadása érdekében csatlakoznia kell.
 • Vásárló minden olyan személyt vagy társaságot jelent, aki Fogyasztóként, Nem-Professzionálisként vagy Professzionálisként lép a Webhelyre a Megrendelés végrehajtása érdekében.
 • Megrendelés a Vásárló által a Webhelyen történő vásárlás minden alkalommal megrendelt Termék(ek)et jelenti.
 • Fogyasztó olyan Vásárlót jelent, aki személyként cselekszik, és tevékenységei nem tartoznak kereskedelmi, ipari, kézműves, szabadfoglalkozású vagy mezőgazdasági tevékenysége keretébe.
 • Szerződés az összes szerződéses dokumentumot jelenti, amely meghatározza a Felek jogait és kötelezettségeit minden Értékesítés esetén, amelyeket az 15. cikk hivatkozik.
 • Szállítási Dátum a Megrendelés tényleges kézbesítésének dátumát jelenti a Vásárlónak, amely a Szállítási Jegyen szerepel.
 • Szállítási Határidő a maximális határidőt jelenti, amelyet az 8.2. cikk hivatkozik, amelyen belül a Vevő kötelezettséget vállal a Megrendelés Vásárlónak történő kézbesítésére.
 • Elállási Idő az 9. cikk által hivatkozott időszakot jelenti.
 • Számla a Vásárlónak az Átvételi Igazolás útján küldött számlát jelenti.
 • Súlyosbító Körülmény azt az esetet jelenti, amikor egy az adós irányítása alól kikerülő esemény, amelyet a Szerződés megkötésekor ésszerűen nem lehetett előre látni, és amelynek hatásait nem lehet megfelelő intézkedésekkel elkerülni, megakadályozza az adós kötelezettségének teljesítését.
 • Szállító a Szerződés harmadik felet jelenti, aki birtokában van a Vásárló Megrendelésének Termék(é)nek.
 • Szállítás a Termék(ek) fizikai birtokba adását vagy ellenőrzését jelenti a Vásárló számára.
 • Nem-Professzionális olyan Vásárlót jelent, aki jogi személyként nem professzionális célokra cselekszik (lásd a Professzionális alábbi definícióját).
 • Termékajánlat a Vevő felelőssége alatt közzétett ajánlatot jelenti az egyik támogatóján, különösen a Webhelyén, amely egy adott Termék értékesítésére szolgál, és különösen tartalmazza a fényképet, valamint a Termék jellemzőit és árát.
 • Fél(ek) egyes számú esetben a Vásárlót vagy a Vevőt jelenti egyedileg, többes számú esetben pedig a Vásárlót és a Vevőt együttesen.
 • Ár a teljes árat jelenti, amelyet az 5. cikk hivatkozik, és amelyet a Vásárló kötelezettséget vállal a Megrendelésért fizetni.
 • Termék(ek) a Vevő által a Webhelyen értékesítésre kínált gumiabroncsokat vagy kapcsolódó termékeket (felnik, láncok, stb.) jelenti.
 • Professzionális olyan Vásárlót jelent, aki személyként vagy jogi személyként, köz- vagy magánszemélyként cselekszik, és tevékenységei kereskedelmi, ipari, kézműves, szabadfoglalkozású vagy mezőgazdasági tevékenysége keretébe tartoznak, beleértve, ha más professzionális nevében vagy megbízásából cselekszik.
 • Webhely a Vevő internetes oldalát jelenti, amely elérhető a maxigumi.hu URL-címen.
 • Szerelőállomás(ok) a Webhelyen felsorolt garázsokat jelenti (https://felszereles.maxigumi.hu/), ahol a Vásárló kézbesítheti a Megrendelését és felszerelheti a Termékeit.
 • Elállási Jog Jogosultja a személyt jelenti, akit az 9. cikk hivatkozik.
 • Szállító a Szállító vagy a Vevő által a Megrendelés szállítására és kézbesítésére kiválasztott szállító céget jelenti a Vásárló által megadott címre vagy a Vásárló által kiválasztott Szerelőállomásra.
 • Vevő a Bevezetőben hivatkozott személyt jelenti.
 • Értékesítés a Vevő és a Vásárló között kötött jogi műveletet jelenti, amelyben az első kötelezettséget vállal a Megrendelés kézbesítésére, a második pedig a Fizetési kötelezettség teljesítésére.

2. TÁRGY ÉS ELFOGADÁS

Az ÁSZF célja, hogy korlátozás nélkül szabályozza az Eladó weboldalán keresztül megkötött összes Értékesítést, és meghatározza az Eladó és a Vevő közötti szerződéses kapcsolatokat minden egyes Megrendelés tekintetében.

Az ÁSZF előnyben részesül és helyettesíti az összes egyéb lehetséges megállapodást, kötelezettségvállalást, nyilatkozatot, ígéretet, szándékot, dokumentációt vagy információt, amely korábban a Felek között a Megrendeléssel kapcsolatban történt.

Minden Megrendelés Vevő általi véglegesítése szigorúan függ az aktuális ÁSZF teljes körű feltételeinek és kikötéseinek előzetes elfogadásától, korlátozás és fenntartás nélkül, amely elfogadás a « Elolvastam és elfogadom az általános szerződési feltételeket, valamint a bizalmassági chartát. » megjegyzés melletti négyzet egérrel történő bejelölésével nyilvánul meg. Ez a lépés azután történik, hogy a Vevőnek lehetősége volt ellenőrizni a Megrendelés részleteit és annak teljes árát, valamint lehetősége volt az esetleges hibák kijavítására, mielőtt véglegesen megerősítené azt, hogy kifejezze végső elfogadását.

Az ÁSZF elérhető a weboldalon, és tartós adathordozón, a Visszaigazolás mellékleteként kerül átadásra a Vevőnek.

A Szerződés a Felek közötti megkötésnek időpontjától kezdve a Visszaigazolás Eladó általi kiállításával jön létre.

Az Eladó gondoskodik a Szerződést megállapító írás megőrzéséről a Szerződés megkötésétől kezdődően és a Megrendelés Kiszállítását követő tíz évig. A Vevő egyszerű kérésre hozzáférhet az archivált Szerződéshez, amelyet az Eladónak kell címeznie (https://www.maxigumi.hu/kapcsolat).

A Vevőt tájékoztatjuk, hogy a Szerződés megkötése az Eladó felé a Vételár megfizetésének kötelezettségvállalását vonja maga után.

3. TERMÉKEK

3.1 A Termékek Jellemzői

A Termékek lényeges jellemzői és árai minden egyes Termékajánlatban szerepelnek, amelyek a Weboldalon kerülnek közzétételre. Ezek az elemek szerződéses információk, amelyek kötelezik az Eladót a Szerződés megkötése esetén a Vevővel, és a vonatkozó Termékek készleten lévő elérhetőségének fenntartásával.

Minden gumiabroncs oldalfalán megtalálható a DOT szám, amely a következőképpen áll össze:

DOT B94W HWNX 3903

 • DOT: Department Of Transportation (Közlekedési Minisztérium)
 • B9: A gyár kódja, ahol a gumiabroncsot gyártották
 • 4W: A gyártó saját méretkódja
 • HWNX: A gyártó saját opcionális kódja
 • 3903: a gumiabroncs gyártásának dátuma, amely a 2003-as év 39. hetének felel meg.

3.2 A TERMÉKEK ELÉRHETŐSÉGE

Az egyes Termékek elérhetőségének jelzése az adott Termékajánlatban az „KÉSZLETEN” megjegyzéssel csupán tájékoztató jellegű, tekintettel a napi tranzakciók áramlására és volumenére.

Amennyiben a készlet kimerül, az Eladó tájékoztatja a Vevőt és a Termék hiányának tudomásul vétele után hetvenkettő (72) órán belül teljes mértékben visszatéríti a vételárat ugyanazzal a fizetési módszerrel, amelyet a Megrendelés során használt. Részleges hiány esetén a Vevő a hiányzó Termék(ek) arányában kerül megtérítésre.

4. MEGRENDELÉS

4.1 HOZZÁFÉRÉS AZ OLDALHOZ

A nyilvános oldal minden látogató számára elérhető az év minden napján, a hét minden napján, napi 24 órában, azzal a fenntartással, hogy a Szállító által szükségesnek ítélt technikai karbantartási, karbantartási és frissítési műveletek miatt szükséges megszakítások, valamint minden olyan technikai hiba, amely a Szállító akaratától független.

Az Ügyfél által a Weboldalhoz való saját hozzáférés biztosításához felmerülő összes költség kizárólag az Ügyfél terhére van, ideértve az informatikai eszközök költségét, az internet előfizetését és minden szoftvert.

4.2 A TERMÉK VAGY TERMÉKEK KIVÁLASZTÁSA

Az Ügyfél elismeri és elfogadja, hogy a Termék vagy Termékek keresése és kiválasztása kizárólag és teljes mértékben az Ügyfél felelőssége.

Az Ügyfél keresésének megkönnyítése érdekében a Szállító az Ügyfél rendelkezésére bocsátja weboldalán (i) egy keresősávot, amelybe az Ügyfél szabadon írhat be kulcsszavakat, és (ii) egy keresőeszközt, amely a Termékek különböző jellemzőin alapul, amelyeket választási listával jelölnek. Ezeknek az eszközöknek a megfelelő működése, érdeke, teljessége és relevanciája nem garantált a Szállító által.

Az Ügyfélnek tájékozódnia kell a Szállító által weboldalán kínált összes Termékajánlatról, és szükséges kutatásokat kell végeznie a kiválasztott modellről és a versenyről annak értékelése érdekében, hogy a Termékajánlat releváns, érdekes és megfelel-e az Ügyfél igényeinek.

A Szállító tájékoztató jelleggel biztosítja:

 • a TECDOC adatokat a jármű és alkatrészek közötti kapcsolatról;
 • a BMF adatokat a jármű, gumiabroncsok és felnik közötti kapcsolatról;
 • a gyártói adatokat a járművek és láncok közötti kapcsolatról;
 • az adatokat a járművek és termékek közötti kompatibilitásról.

Az Eladó semmilyen körülmények között nem garantálja az adatok relevanciáját, pontosságát vagy teljességét, amelyeket csupán tájékoztató jelleggel biztosítanak a termék keresésének megkönnyítése érdekében. A Vásárlónak kell ellenőriznie, hogy a kiválasztott Termékek megfelelnek-e és illeszkednek-e a járművéhez.

A Vásárlót különösen arra kérik, hogy tekintse meg a véleményeket, valamint az adott Termékajánlat alatt felsorolt hasonló abroncsokat annak értékelése érdekében, hogy a megtekintett Termék vajon kielégíti-e igényeit.

Egy Termék kiválasztása a „Kosárba” gombra kattintással történik, miután a Vásárló kiválasztotta a szükséges mennyiséget.

Ez a művelet csupán annak hatására történik, hogy a kiválasztott Terméket belefoglalja a Vásárló kosarába, és ezen a ponton semmilyen vásárlási kötelezettséget nem von maga után.

Amikor a Vásárló úgy érzi, hogy befejezte a vásárlások kiválasztását, egyszerűen csak a „Kosár” szekcióba kell mennie, hogy ellenőrizze a Termékek és mennyiségek helyes kiválasztását, és megismerje a Rendeléséhez kapcsolódó teljes Árat.

A Rendelés végleges megerősítése előtt a Vásárló bármikor módosíthatja a kosarát, és lehetősége van a Rendelés részleteinek és teljes Árának ellenőrzésére, valamint az esetleges hibák kijavítására, mielőtt azt megerősítené a végleges elfogadás kifejezésére.

4.3 VÁSÁRLÓI FIÓK LÉTREHOZÁSA ÉS HASZNÁLATA

A Rendelés véglegesítéséhez a Vásárlónak létre kell hoznia saját személyes fiókját (amennyiben ez nem történt meg korábbi Rendelés során). E célból a Fogyasztónak és a Nem Szakmai Felhasználónak érvényes e-mail címet kell megadnia, jelszót kell beállítania, valamint meg kell adnia személyazonosságát, telefonszámát és címét. A Szakmai Felhasználó ezzel szemben egy „szakmai fiókot” hoz létre, érvényes e-mail címet megadva, jelszót beállítva, valamint megadja nevét, keresztnevét, a társaság nevét, telefonszámát és címét.

A Vásárlót arra kérik, hogy töltse ki az összes hasznos információt a személyes fiókjában, tudva, hogy a csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező.

A Vásárlók személyes adatainak összegyűjtése és feldolgozása az alábbi 14. Cikkben és az Adatvédelmi Chartában meghatározott célokra és feltételek szerint történik.

A Vásárló vállalja, hogy valós és őszinte információkat ad meg, és tájékoztatja az Eladót minden rájuk vonatkozó változásról. A megadott információk összefoglalója elérhető a Weboldalon. A kért információk megadásának elmulasztása egyenértékű a fiók létrehozásáról való lemondással, és megakadályozza a Vásárló általi Rendelés megerősítését.

A felhasználónév és a jelszó szigorúan személyes és bizalmas: a Vásárló köteles azt harmadik félnek nem felfedni vagy átadni. Bármely, ezen felhasználónévvel és jelszóval leadott Rendelést úgy tekintik, hogy azt a Vásárló adta le, és ennek megfelelően kötelezi őt az Eladó felé, kivéve, ha a Rendelést harmadik fél adta le az Eladó weboldalának biztonsági rése miatt. A Vásárlónak azonnal írásban kell értesítenie az Eladót minden olyan felhasználónév és jelszó használatáról, amelyről tudomást szerez, és amely nélküle történt.

A Vásárló bármikor kijavíthatja a kért információk bevitelében elkövetett hibákat. Az Eladó nem tehető felelőssé az esetleges beviteli hibákért és az ebből eredő következményekért, mint például a késedelmes és/vagy téves kiszállítás. Ebben az összefüggésben a Rendelés újraküldésével kapcsolatos összes költség teljes mértékben a Vásárlót terheli.

A személyes fiók lehetővé teszi a Vásárló számára a következő információk elérését:

 • Rendeléseid – Ügyfélszolgálat: a Weboldalon leadott Rendelések listája;
 • Információid módosítása: a Vásárló által megadott személyes információk, amelyeket bármikor módosíthat.

A Eladó fenntartja a jogot, hogy azonnal és kártérítés nélkül deaktiválja bármely Vásárló fiókját, amennyiben a jelen általános szerződési és használati feltételek megsértésre kerülnek, vagy a Vásárló vagy bármely harmadik fél csalárd vagy jogellenes módon használja a fiókot.

A Vásárló deaktiválhatja fiókját úgy, hogy e-mailben értesíti az Eladót döntéséről a https://www.maxigumi.hu/kapcsolat címen. Az Eladó a fiókot legfeljebb hetvenkét (72) órán belül deaktiválja az e-mail kézhezvételétől számítva.

4.4 A RENDELÉS ÉRVÉNYESÍTÉSE

Miután a Vásárló érvényesítette a kosarát, létrehozta a fiókját, megadta a szállítási címet, kiválasztotta a fizetési módot, a Vásárlót arra kéri, hogy véglegesen érvényesítse a rendelését a „Fizetés biztonságos eljárásával” funkcióval. Ennek a műveletnek a hatékonysága a jelen általános értékesítési feltételek előzetes elfogadásától függ (lásd fent).

A Rendelés végleges érvényesítése a Vásárló számára a Fizetési kötelezettség előfizetését eredményezi az Eladó javára.

Miután az Eladó megkapta a fizetést, a Vásárló e-mailt kap az Eladótól, amely összefoglalja a Rendelését.

4.5 A RENDELÉS MEGSZÜNTETÉSE (FELBONTÁSI ZÁRADÉK)

A jelen Cikk egy felbontási záradékot képez, amely meghatározza azokat a kötelezettségeket, amelyek teljesítésének elmulasztása esetén a Vásárlás felbontásra kerül.

4.5.1 A Megrendelés visszavonása a Vásárló által

A Vásárló a következő esetekben mondhatja fel a Megrendelést, azaz bontsa fel az Eladást:

 1. Kényelem:
  a Megrendelés végleges jóváhagyása után a Vásárlónak lehetősége van saját belátása szerint kérni annak visszavonását, feltéve, hogy a Megrendelés termékei még nem készülnek elő;
 2. Késedelem vagy szállítás megtagadása:
  az Eladó általi késedelem vagy szállítás megtagadása esetén, az 8.2. cikk szerinti feltételek és módok szerint;
 3. Elállás:
  az elállási jog gyakorlása esetén az 9. cikk szerinti feltételek szerint;
 4. Megfelelőség hiánya:
  a megfelelőség hiányának eseteiben az 10.2. cikk szerint;
 5. Rejtett hiba:
  rejtett hiba esetén az 10.2. cikk értelmében; és
 6. FORCE MAJEURE:
  ha az Eladó véglegesen képtelen teljesíteni kötelezettségeit a FORCE MAJEURE alkalmazása miatt az 13. cikk szerint.
4.5.2 A Megrendelés eladó általi törlése

Az Eladó a következő esetekben törölheti a Megrendelést, azaz felbontja az Eladást:

 1. Késedelmes vagy hiányzó fizetés:
  ha az Ügyfél nem teljesíti fizetési kötelezettségét az 6. cikk feltételei szerint;
 2. A termékek hiányoznak:
  ha a termék vagy termékek nincsenek raktáron;
 3. Az Ügyfél hibája a termékek megadott címen történő átvételében:
  ha az Ügyfél nem veszi át a termékeket a megadott címen az 8.5. cikk értelmében és feltételei szerint;
 4. Vis Maior:
  ha az Ügyfél véglegesen akadályoztatva van kötelezettségei teljesítésében a Vis Maior miatt az 13. cikk alkalmazásával.
4.5.3 Előzetes felszólítás

A Vásárlás megszüntetése előtt, sürgősség hiányában, a hibázó Félnek ésszerű időn belül eleget kell tennie kötelezettségének, kivéve az alábbi eseteket:

 • megállapodás szerinti lemondás (4.5.1(i) cikk) ;
 • a szállítás megtagadásának és a szállítási határidő be nem tartásának különleges esetei, amelyeket az 8.2 cikk szerint alapvető feltételként állapítanak meg ;
 • elállási jog gyakorlása (4.5.1(iii) cikk) ;
 • a Termékek hiányzó rendelkezésre állása (4.5.2(ii) cikk) ; és
 • a Vevő hibája a Termékek címzett címre történő átvételében (4.5.2(iii) cikk).

Ez a felszólítás hivatkozik a jelen 4.5 cikkre és kifejezetten említi a felbontás okát, és hogy ha a hibázó Fél nem tesz eleget kötelezettségének, a másik Fél jogosult lesz a Vásárlás megszüntetésére.

A Vevőt arra ösztönözzük, hogy tekintse meg az esetleges további felszólítási módozatokat, amelyeket a jelen ÁSZF-ben rögzítettek, és amelyeket minden fent említett rendelés lemondási esetére megállapítottak.

4.5.4 A felmondás formalizmusa

Az Eladást fel kívánó Fél ezt megteheti:

 • értesítéssel, amely a felhozott felmondási esetre utal;
 • bírósági kérelemmel.

A visszavonási jog gyakorlása esetén a fent említett értesítést a visszavonási űrlap vagy bármely más egyértelmű nyilatkozat teszi a 9. cikk feltételei szerint.

Az egyezség szerinti törlés esetén az értesítést a Vásárló végzi a saját fiókján keresztül, kiválasztva az érintett Megrendelést és nyitva egy panaszt a támogatáson keresztül jeggyel.

4.5.5 A megszüntetés időpontja

A Vásárlás megszüntetése a következő időpontoktól lép hatályba:

 • a fent említett értesítés másik Fél általi megérkezésétől (kivéve, ha a Társaság időközben teljesített az 4.5.1(ii) cikk esetében) ;
 • a bíró által meghatározott dátumtól, ha bírósági felbontásról van szó.
4.5.6 A felbontás hatásai

Bármilyen visszatérítésre a következő feltételek mellett kerül sor:

 • felbontás esetén kényelmi okokból (4.5.1(i) cikk) : a Rendelés visszatérítése legfeljebb tíz (10) munkanapon belül a Vásárló megerősítő e-mailjétől számítva, ugyanazzal a fizetési móddal, amelyet a Vevő a Rendelés során használt ;
 • felbontás esetén késedelem vagy szállítás megtagadása miatt (4.5.1(ii) cikk) : a Rendelés visszatérítése az 8.2 cikk feltételei szerint ;
 • felbontás esetén visszavonás következtében (4.5.1(iii) cikk) : a Rendelés visszatérítése az 9. cikk feltételei szerint ;
 • felbontás esetén megfelelőségi hiba miatt (4.5.1(iv) cikk) : a Rendelés visszatérítése az 10.2.9 cikk feltételei szerint ;
 • felbontás esetén raktárkészlet hiányában (4.5.2(ii) cikk) : a Rendelés visszatérítése legfeljebb három (3) munkanapon belül a Vásárló felbontó e-mailjétől számítva, ugyanazzal a fizetési móddal, amelyet a Vevő a Rendelés során használt ; és
 • felbontás esetén a Vevő hibájából a termékek átvételének elmulasztása miatt a megadott címen (4.5.2(iii) cikk) : a Rendelés visszatérítése legfeljebb három (3) munkanapon belül a Vásárló felbontó e-mailjétől számítva, ugyanazzal a fizetési móddal, amelyet a Vevő a Rendelés során használt, és levonva a visszaküldési költségeket és az esetleges újraszállítási kísérlet költségeit, amelyeket az 8.5 cikk említ.

A Vásárlás felbontása nem érinti a 21. és 22. cikket, amelyek továbbra is érvényben maradnak a Felek között.

5. ÁR

Minden termékajánlatot a magyar forintban feltüntetett egységárral kísérnek, és az ár minden adót tartalmaz.

Az 19. cikk alapján, minden Rendelés Andorra Hercegségének törvényei szerint történik, amelyeket úgy tekintünk, mintha ezen a területen készültek volna, ahol az Eladó székhelye található. Ennek megfelelően a Termékajánlatok árai nem tartalmazzák az Andorra Hercegségén kívül alkalmazandó esetleges környezeti hozzájárulásokat.

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa az árait. A Vásárlót arról tájékoztatjuk, hogy a Termékajánlatok árai naponta többször is változhatnak. A Rendelésre alkalmazott árak azok, amelyek a weboldalon jelennek meg a Rendelés végleges megerősítésekor az 4.4. cikk értelmében.

Egyes Termékajánlatok keretében az Eladó rendelkezésre bocsátja a Vásárló számára az árak összehasonlításának eszközét néhány versenytársával. Annak érdekében, hogy megtudja, mikor vette fel az Eladó a versenytárs árát, a Vásárlót arra kérjük, hogy helyezze az egérmutatót a vonatkozó ár fölé, hogy megjelenjen egy szövegbuborék, amely jelzi a versenytárs árának az Eladó általi gyűjtésének dátumát és idejét.

Egy Rendelés teljes ára a következőkből áll:

 • a Vásárló által kiválasztott termékek és szolgáltatások mennyiségének teljes ára; és
 • az esetleges szállítási költségek (kivéve a feltételekhez kötött szállítási költségek ajánlatát).

6. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

A fizetés a Megrendeléskor azonnal esedékes, amelyet az Eladó csak a Vevő teljes fizetésének beérkezése után kezel.

Amennyiben a Megrendelés jóváhagyását követő három (3) napon belül nem érkezik meg a Vevő által fizetendő Összeg, a Vevő értesítést kap az Eladótól, amely felszólítja őt, hogy további négy (4) napon belül rendezze az Összeget. Ellenkező esetben az Eladó jogosult a Megrendelést törölni, és így felbontani az Eladást.

A Vevő a következő fizetési módokkal rendezheti megrendelését:

 • bankkártya;
 • Paypal, ING, Bancontact, Sofort, Belfius;
 • SEPA átutalás (automatikus terhelési lehetőséggel a Szakemberek számára).

A Vevő vállalja a fizetési eljárás során történő bármilyen hibás bevitel, valamint a fizetési eszközök bármilyen rendellenességének vagy működési zavarának következményeit.

Az Eladó jogosult minden Szakmai Vevőtől késedelmi pénzbírságot követelni, amely a lejáratot követő napon esedékes. A késedelmi kamat mértéke megegyezik az Európai Központi Bank legutóbbi refinanszírozási műveletére alkalmazott kamatlábbal, plusz 10 százalékponttal. Az adott év első félévében alkalmazandó kamatláb az adott év január 1-jén érvényes kamatláb. Az adott év második félévében alkalmazandó kamatláb az adott év július 1-jén érvényes kamatláb. A késedelmi pénzbírságok fizetési kötelezettség nélkül esedékesek.

Ezenkívül minden késedelmes fizetési helyzetben lévő Szakmai Vevő teljes mértékben tartozik az Eladónak egy negyven euró (40,00 €) összegű, követelésbehajtási költségekre vonatkozó átalányösszegű kártérítéssel. Amennyiben a követelésbehajtási költségek meghaladják ezt az átalányösszeget, az Eladó további kártérítést igényelhet, igazolás alapján. Azonban az Eladó nem hivatkozhat ezekre a kártérítésekre, ha a követelésének esedékességét meghaladó fizetési kötelezettségét egy védelmi, helyreállítási vagy felszámolási eljárás megnyitása tiltja.

Amennyiben a terhelés sikertelen, minden Szakmai Vevő esetében, a vevő hozzájárulását adja a kifizetetlen számlák automatikus rendezéséhez cégének bankkártyáján.

Minden fizetést követően, bármilyen módon történjen is, a Vevő megerősítő e-mailt kap.

6.1 BANKKÁRTYÁS FIZETÉS

Az Eladó csak Visa, Mastercard vagy Maestro bankkártyás fizetést fogad el.

Az online bankkártyás fizetés biztonságosan történik egy fizetési szolgáltató segítségével.

A bankkártyás fizetési fázisok mind a HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT fizetési rendszerhez tartoznak, amely teljesen titkosított és védett. Az alkalmazott protokoll az SSL, amely banki monetikával van összekapcsolva (3D secure protokoll).

Ez azt jelenti, hogy a rendeléssel kapcsolatos információk és a bankkártya száma nem jelenik meg nyilvánosan az interneten. A bankkártya száma nem jelenik meg semmilyen papíron, számlán, blokkon vagy más listán.

Az Eladó nem ismeri a kártyaszámokat. A HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT nem őrzi meg a kártyaszámokat, miután továbbította a fizetési tranzakciót a kereskedő bankjának. Így senkinek nincs hozzáférése sem számítógépesen, sem nyomtatott formában a vásárlók bankkártya adataihoz. A bankkártya számának meghackelésének kockázata a HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT-tal rendelkező Eladó internetes oldalain történő vásárlás során szinte nulla.

A szakemberek is használhatják a GoCardless (gocardless.com) automatikus terhelési rendszert, amelyet az Eladó választott. Ez a rendszer teljesen titkosított.

Bankkártyás fizetések esetén a tranzakció azonnal terhelésre kerül, amint a Vevő kifizette. A kártyával történő fizetési kötelezettség visszavonhatatlan. Banki adatainak megadásával a Vevő felhatalmazza az Eladót, hogy a kártyáját a megadott összeg erejéig terhelje. A Vevő megerősíti, hogy ő a kártya jogos tulajdonosa, és jogosan használhatja azt. Hiba esetén, vagy ha a kártyát nem lehet terhelni, a rendelés a fent említett feltételek szerint törölhető.

A távollévői értékesítési szerződéssel kapcsolatos tevékenységeket az AD TYRES INTERNATIONAL EU végzi, amelynek székhelye: Level 3 Suite N° 2407, Tower Business Centre, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA - cégbejegyzési szám: OC 1277.

6.2 FIZETÉS PAYPALON KERESZTÜL

Az Ügyfél, aki a Paypalon (www.paypal.com) keresztül fizet, rendelkeznie kell vagy létre kell hoznia egy fiókot ennél a szolgáltatónál (www.paypal.com/signup/accountCreate).

A Paypalon keresztül végzett tranzakciók a 3D-Secure protokollal vannak biztosítva. Az Eladó soha nem fér hozzá az Ügyfél banki adataihoz.

6.3 BANKI ÁTUTALÁSSAL TÖRTÉNŐ FIZETÉS

A Vásárló a fizetést SEPA átutalással végezheti el az Eladó számlájára, amelynek adatai a következők:

Számlatulajdonos: AD Tyres International SLU
IBAN:
BIC (SWIFT-KÓD):
Wise.

Ahhoz, hogy az Eladó figyelembe vegye az átutalást, elengedhetetlen, hogy a Vásárló a rendelésszámát feltüntesse az átutalás hivatkozásában vagy a erre a célra kialakított mezőben. A rendelésszámot a Vásárló számára emlékeztetőül a SEPA átutalásra szánt oldalon ismételten feltüntetjük.

A rendelést csak az átutalás beérkezése és jóváhagyása után kezeljük. Ennek következtében a bejelentett szállítási idő változhat a fizetés beérkezésének idejétől függően.

Banki átutalással történő fizetés esetén az kibocsátó bank által felmerült további költségeket nem lehet levonni a beérkező fizetésből.

7. TULAJDONJOG ÉS KOCKÁZATÁTVITEL

A Termékek a Megrendelés érvényesítésétől kezdve a Vásárló tulajdonába kerülnek. Ennek megfelelően a Vásárló egyedül felelős a Termékek importálásáért és bevezetéséért az általa a szállítás céljából kiválasztott célországba. A Vásárlót arra ösztönözzük, hogy tájékozódjon azokról az esetleges kötelezettségekről, amelyek a Termékek importálása miatt terhelik az említett célországban.

Minden kockázat, ami a Termékek elvesztésével vagy megrongálódásával kapcsolatos, a tulajdonjog átadásától kezdve a Professzionális Vásárlóra száll.

Minden kockázat, ami a Termékek elvesztésével vagy megrongálódásával kapcsolatos, akkor száll át a Fogyasztó Vásárlóra, amikor ő vagy általa kijelölt harmadik fél, aki nem az Eladó által javasolt szállító, fizikailag birtokba veszi a Termékeket.

Amikor a Fogyasztó vagy a Nem-Professzionális a Termékek Szállítását olyan szállítóra bízza, aki nem az Eladó által javasolt, a kockázat, hogy a javak elvesznek vagy megrongálódnak, a Fogyasztóra vagy a Nem-Professzionálisra száll át, amikor a javakat átadják a szállítónak.

8. KISZÁLLÍTÁS

A Megrendelés kiszállítása a Vevő választása szerint történik, amit a Megrendelés során fejez ki, a Megrendelésnek a Vevő által megadott címre történő kézbesítésével, vagy a Webhelyen felsorolt Szerelőállomások egyikének címére, amelyet a Vevő esetlegesen kijelölt.

8.1 SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK

Autóalkatrészek és minden más termék esetében a szállítási költségek a kosárban találhatóak.

Abban az esetben, ha gumiabroncsokról van szó, a szállítási költségeket a Vásárló számára minden két (2) azonos termék vásárlása esetén átvállaljuk. Egyedi vásárlás esetén (autógumi, felnik), a szállítási költségek a Vásárlót terhelik, kivéve a motorgumi esetét, ahol a szállítási költségeket már az első megvásárolt gumiabroncs esetén is átvállaljuk.

8.2 SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ

Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelést legfeljebb harminc (30) napon belül kézbesíti a Megrendelés jóváhagyásától számítva (« Szállítási Határidő »). A Vásárló elismeri és kifogás nélkül elfogadja, hogy a Weboldalon említett egyéb határidők nem jelentenek kötelező érvényű vállalást az Eladó részéről a Vásárló felé.

A Vásárlót csak tájékoztató jelleggel tájékoztatjuk, hogy az átlagos szállítási idő a Megrendelés teljes Árának beérkezésétől számítva két (2) és nyolc (8) munkanap között van. Ha a Vásárló több Terméket választott ki egyetlen Megrendelésen belül, előfordulhat, hogy ezeket nem ugyanazon a napon szállítják ki, ami nem adhat okot a Vásárló részéről bármilyen reklamációra.

A fent említett Szállítási Határidő a következő esetekben szakad meg, kivéve a Szerelőállomáson történő szállítás esetét:

 1. késedelmes fizetés;
 2. a Vásárló által bejelentett cím hibája;
 3. a Vásárló vagy meghatalmazott képviselőjének hiánya a Megrendelés átvételénél.

Az (i) és (ii) esetekben a Szállítási Határidő a fizetési incidens rendezésétől számítva újra elkezdődik, újabb harminc (30) napos időtartamra.

Az (iii) esetben a Vásárló és az Eladó (vagy szükség esetén a szállító) megállapodnak egy új szállítási dátumban, amelyre a Vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy ő vagy képviselője jelen lesz.

Ha az Eladó nem teljesíti a Megrendelés kézbesítésére vonatkozó kötelezettségét a Szállítási Határidőn belül, a Fogyasztó vagy a Nem-Professzionális felhasználó felmondhatja az Eladást, ha az Eladót felszólította a Megrendelés kézbesítésére egy ésszerű további határidőn belül, és ez utóbbi nem teljesítette ezt a határidőt.

Az Eladás akkor tekinthető felbontottnak, amikor az Eladó megkapja a felbontásról szóló levelet vagy írást, hacsak az Eladó nem teljesített közben.

A Fogyasztó vagy a Nem-Professzionális felhasználó azonban azonnal felmondhatja az Eladást:

 • amikor az Eladó megtagadja a Megrendelés kézbesítését, vagy nyilvánvaló, hogy nem fogja kézbesíteni a Megrendelést;
 • amikor az Eladó nem teljesíti a Megrendelés kézbesítésére vonatkozó kötelezettségét a megadott dátumon vagy a Szállítási Határidő lejártakor, és ez a határidő a Fogyasztó vagy a Nem-Professzionális felhasználó számára a szerződés lényeges feltétele. Ez a lényeges feltétel a szerződés megkötését körülvevő körülményekből vagy a Fogyasztó vagy a Nem-Professzionális felhasználó kifejezett kéréséből adódik a szerződés megkötése előtt.

Az Eladás felmondása mellett a Fogyasztó vagy a Nem-Professzionális felhasználó igénybe veheti a nemzeti jogában előírt bármely más jogorvoslatot.

A Fogyasztót és a Nem-Professzionális felhasználót arra ösztönözzük, hogy olvassák el a 4.5. cikk a felmondásról szóló részt.

A Fogyasztó vagy a Nem-Professzionális felhasználó jogai nem érintik a kártérítési igényeket.

Ha az Eladás a jelen Cikkben foglalt feltételek szerint felbontásra kerül, a Társaság legkésőbb a felmondás napjától számított tizennégy (14) napon belül visszatéríti a Fogyasztónak vagy a Nem-Professzionális felhasználónak a befizetett összegeket.

8.3 NEHÉZSÉGEK A KISZÁLLÍTOTT TERMÉKEKKEL

A Vásárlónak, megbízottjának vagy képviselőjének ellenőriznie kell a Termékek állapotának megfelelőségét a kiszállításkor, legyen az otthonában vagy egy Szerelőállomáson. A Vásárló személyes ügyének tekinti, hogy tájékoztassa és utasításokat adjon megbízottjainak vagy képviselőinek a Termékek megfelelőségének ellenőrzése érdekében.

A Vásárlónak, megbízottjának vagy képviselőjének minden fenntartását a Szállítónak kell jeleznie a Termékekkel kapcsolatban a kiszállításkor. Ezeket a fenntartásokat egyértelműen és pontosan kell megjelölni a Szállítási Bizonylaton.

Ha a Megrendelés tárgyát képező Termékek nem felelnek meg, vagy ha a kézhez vett csomag rossz állapotban van, a Vásárló megtagadhatja a Kiszállítást. Ezt követően haladéktalanul tájékoztatnia kell az Eladót, aki a ügyfélszolgálaton keresztül érhető el a jegyrendszeren keresztül.

Ha a termék nem felel meg, az alábbi 10.3 cikk rendelkezései alkalmazandók.

Ha a csomag sérült és visszautasították, vitát nyitnak a Megrendelés tárgyát képező Termékek Szállítójával szemben. A vásárlónak dátummal és aláírással ellátott, sérült csomagról szóló igazolást kell benyújtania a vita megnyitásához. Ha a Kiszállítás egy Szerelőállomáson történt, a Vásárlónak alá kell íratnia az igazolást a Szerelőállomással.

A viták megoldásának határideje a Szállítónál minimum tíz (10) munkanap, és legfeljebb négy (4) hét a megnyitásától számítva. Ezeket a határidőket az Eladó adja meg tapasztalatai alapján, és semmilyen módon nem kötelezőek.

A jelen rendelkezések alkalmazása nem érinti a Vásárló által az alkalmazandó jogszabályok alapján élvezett egyéb jogorvoslatokat.

8.4 SZÁLLÍTÁSI BIZONYLAT

A Szállító a Vevőnek vagy a Szerelőállomásnak, az esettől függően, aláírás ellenében átad egy Szállítási Bizonylatot, amely kifejezetten lehetőséget biztosít fenntartások megfogalmazására, különösen a termék(ek) látható hibái vagy a használati utasítás átadásának hiánya esetén.

A Vevő elismeri és elfogadja, hogy az ilyen Szállítási Bizonylat aláírása általa, megbízottja vagy képviselője által vitathatatlan bizonyítékot jelent a Teljes Rendelés Szállítási Dátumáról, vagy, ha a Rendelés termékeit külön szállítják, a szállításban érintett termékekről.

8.5 SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK A VÁSÁRLÓ ÁLTAL MEGADOTT SZÁLLÍTÁSI CÍMRE TÖRTÉNŐ KISZÁLLÍTÁSRÓL

Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelést a Vásárló által a Megrendeléskor megadott szállítási címre szállítja. Ebben az összefüggésben a Vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy az Eladónak egy létező, teljes és pontos szállítási címet ad meg, ahol a Megrendelés kiszállítása lehetséges és engedélyezett.

Amennyiben a Vevő által megadott szállítási cím hibás, annak bármilyen módosítása újraküldési díjat von maga után. Ezek a költségek, melyek hat­ezer (6000) euróra rúgnak, a Vevőt terhelik, és az Eladó fogja kiszámlázni.

A Vásárló garantálja az Eladónak, hogy jelen van a helyszínen, vagy egy megfelelően felhatalmazott képviselő vagy megbízott fogadja a Megrendelést. Ellenkező esetben az Eladó nem tehető felelőssé a kiszállítás késedelméért.

Ha a Vásárló nincs ott a kiszállításkor, kapcsolatba kell lépnie a csomagjáért felelős Szállítóval, hogy megállapodjanak egy új kiszállítási dátumról vagy a legközelebbi depóban történő átvételről.

A második kiszállítási kísérlet ezer­három­száz (1300) HUF újra kiszállítási díjat eredményez az Eladó javára.

Ha a Vásárló nem lépett kapcsolatba a Szállítóval a Szállító által meghatározott időn belül, a csomagokat visszaszállítják az Eladó raktáraiba, aki értesíti a Megrendelés törléséről és az Eladás megszűnéséről a visszaküldött csomag kézhezvételét követően.

A visszaküldési díjak, tizen­kettő­ezer (12000) HUF csomagonként, kizárólag a Vásárlót terhelik.

A visszaküldési díjak, valamint az esetleges újra kiszállítási díjak levonásra kerülnek a Megrendelés visszatérítésekor.

8.6 KÜLÖN RENDELKEZÉSEK A SZERELŐÁLLOMÁSON TÖRTÉNŐ KISZÁLLÍTÁSRÓL

A Eladó lehetőséget kínál arra, hogy a Vevő rendelése egy Szerelőállomáson legyen kiszállítva, hogy megkönnyítse az esetleges további szolgáltatást, amit a Vevő kérne a választott Szerelőállomástól.

Amennyiben a kiszállítás egy Szerelőállomáson történik, a Vevő kötelezi magát, hogy a rendelést a Szerelőállomás által a rendelés rendelkezésre állásáról szóló tájékoztatástól számított harminc (30) naptári napon belül átveszi. Az Eladó kizár minden garanciát a Szerelőállomás által a rendelés ezen időszakon túli megőrzésére vonatkozóan.

A rendelés Szerelőállomáson történő átvételekor a Vevő kérhet szerelési szolgáltatást. Ez a szolgáltatás kizárólag a Szerelőállomás felelőssége, és a Vevő elismeri és elfogadja, hogy az Eladó teljesen kívülálló ezen szerelési szolgáltatási szerződésben.

Ennek megfelelően, amikor a Vevő úgy dönt, hogy termékeit egy Szerelőállomáson szerelteti fel, az Eladó nem vonható felelősségre a fogadás, tárolás, leszerelés, szerelés és kiegyensúlyozás szolgáltatásokért, amelyek teljes és kizárólagos felelőssége a Szerelőállomásnak. A szerelési díjakat a Szerelőállomás saját belátása szerint határozza meg, az Eladó beavatkozása nélkül.

Ennek ellenére az Eladó tisztán tájékoztató jelleggel rendelkezésre bocsátja a Vevő számára a Szerelőállomások által közölt tarifákat és egyéb gyakorlati információkat (nyitvatartási idő, maximális felhúzható átmérő, stb.). Az Eladó semmilyen módon nem garantálja ezeknek az információknak a valóságtartalmát vagy pontosságát

A Vevőt arra ösztönözzük, hogy előzetesen tájékozódjon a Szerelőállomáson a tarifákról és minden más gyakorlati információról

8.7 KONZIGNÁLT TERMÉKEK

Egyes termékek konzignáltak lehetnek. Ezek a "Standard csere alatt konzignált darab" különleges megjegyzést tartalmazzák a műszaki adatlapjukon.

A konzignált termékek ára magában foglalja a darab árát és egy konzignációt, azaz az összeget, amit a gyártó kér, hogy biztosítsa a régi alkatrészek visszaküldését azok újrahasznosításához és újrahasznosításához.

Az új termék kézhezvételét követően a Vásárlónak vissza kell küldenie a használt terméket az Eladónak az általa megadott címre a konzignált termékek visszaküldéséhez legfeljebb harminc (30) napon belül az új termék kézhezvételétől számítva. Ellenkező esetben a Vásárló nem kaphat visszatérítést a konzignációért.

A visszaküldött terméknek azonosnak, teljesnek és az új termék csomagolásában kell lennie. A visszaküldési költségeket a Vásárló viseli.

A használt termék kézhezvételét követően az Eladó visszatéríti a Vásárlónak a konzignáció összegét legfeljebb tizenöt (15) napon belül, feltéve, hogy a használt termék megfelel az előzőekben leírt előírásoknak.

A visszatérítés ugyanazzal a fizetési móddal történik, amelyet a Vásárló az új termék megvásárlásához használt.

9. ELÁLLÁSI JOG

9.1 AZ ELÁLLÁSI JOG JOGOSULTJA

Az elállási jog (az "Elállási Jog Jogosultja") a Fogyasztói Ügyfél, amikor a Szerződést távollévőben, telefonos akvizíció eredményeként vagy az üzleten kívül kötik meg.

9.2 ELÁLLÁSI IDŐ

Az Elállási Jog Tulajdonosa rendelkezik tizennégy (14) napos határidővel (a továbbiakban „Elállási Idő”) az elállási jog gyakorlására anélkül, hogy indokolnia kellene döntését, vagy hogy más költségeket kellene viselnie, mint amelyeket a jelen cikk említ.

Az Elállási Idő a Termék(ek) átvételétől számít, amelyet az Elállási Jog Tulajdonosa vagy egy általa kijelölt harmadik fél, a szállítón kívül, vesz át. Ha a Szerződés nem helyszínen köttetik, az Elállási Jog Tulajdonosa a Szerződés megkötésétől számítva gyakorolhatja elállási jogát.

Több termékből álló Vásárlás esetén, amelyeket külön-külön szállítanak, vagy egy olyan Termék Vásárlása esetén, amely több részből vagy darabból áll, és amelynek szállítása meghatározott időszak alatt történik, az Elállási Idő az utolsó Termék, vagy az utolsó tétel vagy darab átvételétől számít.

Egy olyan Megrendelés esetén, amely meghatározott időszak alatt rendszeres Termék szállítását írja elő, az Elállási Idő az első Termék átvételétől számít.

A Szerződés megkötésének napja vagy a Termék átvételének napja nem számít bele az Elállási Időbe. Az Elállási Idő az első nap első órájának kezdetétől számít, és az Elállási Idő utolsó napjának utolsó órájának lejártával ér véget. Ha az Elállási Idő egy szombat, vasárnap vagy ünnepnapon vagy szabadnapon jár le, akkor az a következő munkanapig meghosszabbodik.

9.3 A VISSZAVONÁSI JOG GYAKORLÁSA

A visszavonási jog gyakorlásához a Visszavonási Jog Jogosultja a Visszavonási Határidő lejárta előtt tájékoztatja az Eladót visszavonási szándékáról a itt elérhető (és a jelen feltételek végén található) űrlap kitöltésével és elküldésével, vagy bármilyen más, visszavonási szándékát egyértelműen kifejező nyilatkozat elküldésével e-mailben (https://www.maxigumi.hu/kapcsolat).

A visszavonási jog gyakorlásának bizonyítási terhe a Visszavonási Jog Jogosultját terheli.

9.4 A TERMÉK(ek) VISSZAADÁSA

A Visszavonási Jog Tulajdonosa visszaküldi vagy visszaadja a Termék(ek)et az Eladónak vagy annak általa kijelölt személynek, késedelem nélkül, és legkésőbb a visszavonási döntésének közlését követő tizennégy (14) napon belül, kivéve, ha az Eladó maga kínálja fel a Termék(ek) visszaszerzését.

A Visszavonási Jog Tulajdonosa csak a Termék(ek) visszaküldésének közvetlen költségeit viseli.

A Visszaküldési Jog Jogosultja maga is megszervezheti a termék(ek) visszaküldését, közvetlenül vállalva a kapcsolódó költségeket, vagy kérheti az Eladótól, annak elfogadása esetén, hogy az Eladó vállalja a visszaküldés költségeit, amelyeket a Visszaküldési Jog Jogosultjának számláznak ki, egy becsült összegben tizen­kettő­ezer (12000) HUF cikkelenként (a szállító megerősítése alapján).

A Visszavonási Jog Tulajdonosának felelőssége csak akkor terhelhető, ha a Termék(ek) értékcsökkenése olyan manipulációkból ered, amelyek nem szükségesek a Termék(ek) természetének, jellemzőinek és megfelelő működésének megállapításához.

9.5 VISSZATÉRÍTÉS

Amikor az elállási jogot gyakorolják, az Eladó visszatéríti az Elállási Jog Jogosultjának a teljes, kifizetett összeget, beleértve a szállítási költségeket is, indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a döntésről, hogy az Elállási Jog Jogosultja eláll a vásárlástól, történő értesülést követő tizennégy (14) napon belül.

Ennek ellenére, amikor az Eladó nem javasolja, hogy ő maga vegye vissza a termék(ek)et, az Eladó késleltetheti a visszatérítést addig, amíg vissza nem kapja a termék(ek)et, vagy amíg az Elállási Jog Jogosultja nem szolgáltat bizonyítékot a termék(ek) feladásáról, a dátumot az első esemény dátuma szerint veszik figyelembe.

Az Eladó ugyanazt a fizetési módot használja a visszatérítésre, amelyet az Elállási Jog Jogosultja az eredeti tranzakció során használt, kivéve, ha az Elállási Jog Jogosultja kifejezetten beleegyezik abba, hogy az Eladó más fizetési módot használjon, és amennyiben a visszatérítés nem okoz költséget az Elállási Jog Jogosultjának.

Az Eladó nem köteles visszatéríteni a többletköltségeket, ha az Elállási Jog Jogosultja kifejezetten drágább szállítási módot választott, mint amit az Eladó standardként ajánlott.

9.6 KÖVETKEZMÉNYEK

A visszavonási jog gyakorlása megszünteti a Felek kötelezettségét, hogy vagy végrehajtsák a Távollévő Szerződést vagy a Helyszínen kívüli Szerződést, vagy kössék meg azt, amikor a Visszavonási Jog Jogosultja ajánlatot tett. Egy fő Távollévő Szerződés vagy Helyszínen kívüli Szerződés visszavonásának joga automatikusan megszünteti minden mellékszerződést, a Visszavonási Jog Jogosultja számára más költségek nélkül, mint amelyeket a jelen cikkben előírtak.

10. GARANCIÁK

A jelen Cikkben előírt bármely garancia érvényesítését a következő URL-címen kell kérni az Eladótól:

https://www.maxigumi.hu/kapcsolat

10.1 ELŐZETES FIGYELMEZTETÉS

A Vásárlónak gondoskodnia kell arról, hogy a megrendelt Termékek megfeleljenek járműve gyártójának előírásainak.

A Vásárlónak szintén be kell tartania a gyártó előírásait és ajánlásait minden olyan dologban, ami a jármű biztonságát és megbízhatóságát érinti, különösen a gumiabroncsok és a felnik méretét, a gumiabroncsok felfújását és nyomását, valamint a gumiabroncsok szerelési és tárolási feltételeit.

A jelen cikkben meghatározott garanciák egyike sem veszi figyelembe a szerelési hibákból eredő hibákat, sem a Termékek normál kopását, sem a Termékek nem megfelelő használatából eredő következményeket, sem a Termékek elhanyagolásából eredő károsodást a Vásárló vagy egyik alkalmazottja részéről.

A Eladó nem ad garanciát semmilyen olyan Termék hibájára, amelyet közvetlenül a Vásárló által választott Szerelőállomás szolgáltatása okozott.

10.2 A MEGFELELŐSÉGI GARANCIA

10.2.1 A termékek megfelelősége

Az Eladó olyan termékeket szállít a Fogyasztói Ügyfélnek, amelyek megfelelnek a 10.2.2, 10.2.3 és 10.2.4 cikkben megfogalmazott követelményeknek.

10.2.2 A megfelelőség szubjektív kritériumai

Az értékesítési szerződésnek való megfelelés érdekében a termékeknek különösen, ha szükséges:

 • meg kell felelniük a leírásnak, típusnak, mennyiségnek és minőségnek, és rendelkezniük kell a funkcionalitással, kompatibilitással, interoperabilitással és más jellemzőkkel, ahogy az az értékesítési szerződésben elő van írva;
 • alkalmazkodniuk kell a Fogyasztó által keresett speciális célhoz, amelyet a Fogyasztó legkésőbb az értékesítési szerződés megkötésekor hozott az Eladó tudomására, és amelyet az Eladó elfogadott;
 • minden tartozékkal és utasítással, különösen a telepítési utasításokkal kell szállítaniuk, ahogy az az értékesítési szerződésben elő van írva; és
 • frissítésekkel kell szolgáltatniuk, ahogy az az értékesítési szerződésben elő van írva.
10.2.3 Objektív megfelelőségi kritériumok

(i) A szerződésben előírt összes megfelelőségi követelményen túl a Termékeknek:

 1. alkalmasnak kell lenniük arra a célra, amire általában azonos típusú javakat használnak, figyelembe véve, ha szükséges, az Európai Unió és a nemzeti jog minden rendelkezését, valamint az összes létező műszaki szabványt, vagy ha ilyen műszaki szabványok nincsenek, az adott szektorra vonatkozó specifikus magatartási kódexeket;
 2. szükség esetén, meg kell felelniük annak a mintának vagy modellnek a minőségének, amelyet az Eladó a Fogyasztó rendelkezésére bocsátott a szerződés megkötése előtt, és meg kell felelniük ennek a mintának vagy modellnek a leírásának;
 3. szükség esetén, tartozékokkal, beleértve a csomagolást és a telepítési vagy más utasításokat, kell szállítaniuk, amelyeket a Fogyasztó ésszerűen elvárhat; és
 4. meg kell felelniük a mennyiségnek és a minőségnek, valamint más jellemzőknek, beleértve a tartósságot, a funkcionalitást, a kompatibilitást és a biztonságot, amelyek normálisak azonos típusú javak esetében, és amelyeket a Fogyasztó ésszerűen elvárhat, figyelembe véve a Termékek természetét és minden nyilvános nyilatkozatot, amelyet az Eladó vagy más, a tranzakciós láncban feljebb lévő személyek tettek, vagy az Eladó vagy ilyen személyek nevében, beleértve a gyártót, különösen a hirdetésekben vagy a címkén.

(ii) Az Eladó nem köteles betartani az (i) d) pontban említett nyilvános nyilatkozatokat, ha bizonyítja:

 1. hogy nem tudott, és ésszerűen nem is tudhatott a vonatkozó nyilvános nyilatkozatról;
 2. hogy a szerződés megkötésekor a nyilvános nyilatkozatot ugyanúgy helyesbítették, mint ahogyan azt a nyilatkozatot tették, vagy hasonló módon; vagy
 3. hogy a Termékek megvásárlásának döntése nem lehetett befolyásolva a nyilvános nyilatkozattal.

(iii) Nincs megfelelőségi hiba az (i) értelmében, ha a Vásárlási szerződés megkötésekor a Fogyasztót kifejezetten tájékoztatták arról, hogy a Termékek egy adott jellemzője eltér az (i) pontban előírt objektív megfelelőségi kritériumoktól, és a Fogyasztó kifejezetten és külön-külön elfogadta ezt az eltérést a Vásárlási szerződés megkötésekor.

10.2.4 A termékek helytelen telepítése

Minden olyan megfelelőségi hiba, amely a Termékek helytelen telepítéséből ered, a Termékek megfelelőségi hibájának tekintendő, ha:

 1. a telepítés a Vásárlási szerződés részét képezi, és azt az Eladó végezte el vagy felelőssége alatt; vagy
 2. a telepítést a Fogyasztónak kellett volna elvégeznie, és azt ő végezte el, és a helytelen telepítés az Eladó által szolgáltatott telepítési utasítások hiányosságainak köszönhető.
10.2.5 Az Eladó felelőssége

Az Eladó felel a Fogyasztóval szemben minden olyan összhanghiányért, amely a Termék szállításának időpontjában létezik és két (2) éven belül jelentkezik ebből az időpontból, kivéve, ha a Fogyasztó nemzeti jogszabályai hosszabb időtartamot írnak elő, amelyet a Fogyasztónak javasolt tanulmányozni.

10.2.6 A bizonyítás terhe

Minden olyan összhanghiány, amely egy (1) évvel a Termékek szállításának időpontja után jelentkezik, feltételezhetően a Termékek szállításának időpontjában létezett, kivéve, ha az ellenkezője bizonyítható, vagy ha ez a feltételezés összeegyeztethetetlen a Termékek természetével vagy az összhanghiány természetével. A fent említett időtartam alkalmazása nem érinti a Fogyasztó nemzeti jogszabályai által előírt hosszabb időtartamot, amelyet a Fogyasztónak javasolt tanulmányozni.

10.2.7 Értesítés

A Fogyasztó nemzeti jogszabályai előírhatják, hogy jogainak érvényesítéséhez a Fogyasztónak egy bizonyos időn belül értesítenie kell az Eladót a megállapított hibáról. A Fogyasztót arra ösztönözzük, hogy ezzel kapcsolatban tekintse meg nemzeti jogszabályait.

10.2.8 Fogyasztói jogorvoslat megfelelőségi hiba esetén

(i) Megfelelőségi hiba esetén a Fogyasztónak joga van a Termékek megfelelővé tételére, az ár arányos csökkentésére, vagy az Értékesítés megszüntetésére, a jelen cikkben meghatározott feltételek szerint.

(ii) A Termékek megfelelővé tételének eléréséhez a Fogyasztó választhat a javítás és a csere között, kivéve, ha a választott jogorvoslat lehetetlen, vagy ha az másik jogorvoslatot jelentene az Eladó számára, amely aránytalan költségeket róna rá, figyelembe véve az összes körülményt, különösen:

 1. a Termékek értékét a megfelelőségi hiba hiányában;
 2. a megfelelőségi hiba jelentőségét; és
 3. a másik jogorvoslat választásának esetleges lehetőségét jelentős hátrány nélkül a Fogyasztó számára.

(iii) Az Eladó megtagadhatja a Termékek megfelelővé tételét, ha a javítás és a csere lehetetlen, vagy ha ez aránytalan költségeket róna rá, figyelembe véve az összes körülményt, különösen a (ii) pont a) és b) alpontjában említetteket.

(iv) A Fogyasztónak joga van vagy az ár arányos csökkentésére az 10.2.10 cikk szerint, vagy az Értékesítési szerződés megszüntetésére az 10.2.11 cikk szerint, az alábbi esetekben:

 1. az Eladó nem hajtotta végre a javítást vagy a cserét, vagy szükség esetén nem hajtotta végre a javítást vagy a cserét a 10.2.8 cikk (ii) és (iii) alpontja szerint, vagy az Eladó megtagadta a Termékek megfelelővé tételét a jelen cikk (iii) alpontja szerint;
 2. megfelelőségi hiba jelentkezik annak ellenére, hogy az Eladó megpróbálta a Termékeket megfelelővé tenni;
 3. a megfelelőségi hiba olyan súlyos, hogy az azonnali árcsökkentést vagy az Értékesítési szerződés azonnali megszüntetését indokolja; vagy
 4. az Eladó kijelentette, vagy a körülmények egyértelműen arra utalnak, hogy az Eladó nem fogja megfelelővé tenni a Termékeket ésszerű időn belül vagy jelentős hátrány nélkül a Fogyasztó számára.

(v) A Fogyasztónak nincs joga a szerződés megszüntetésére, ha a megfelelőségi hiba csak jelentéktelen. A megfelelőségi hiba jelentéktelen vagy nem jelentéktelen voltának bizonyítása az Eladóra hárul.

(vi) A Fogyasztónak joga van felfüggeszteni az ár egyenlegének vagy annak egy részének kifizetését addig, amíg az Eladó nem teljesíti a garancia alapján rá háruló kötelezettségeket. A fizetés felfüggesztésének jogának gyakorlására vonatkozó különleges rendelkezéseket a Fogyasztó nemzeti jogszabályaiban lehet meghatározni, amelyeket a Fogyasztónak ajánlott tanulmányozni.

(vii) A Fogyasztó nemzeti jogszabálya szabályozhatja azt a kérdést, hogy a Fogyasztó milyen mértékben járul hozzá a megfelelőségi hiba kialakulásához, és ez hogyan befolyásolja a jogorvoslati jogát. A Fogyasztót ezért arra ösztönzik, hogy tanulmányozza meg a nemzeti jogszabályait ezen a ponton.

10.2.9 Termékek javítása vagy cseréje

(i) A javítás vagy csere a következők szerint történik:

 1. díjmentesen;
 2. ésszerű időn belül, miután a Fogyasztó tájékoztatta az Eladót a termék hibájáról; és
 3. nagyobb kellemetlenség nélkül a Fogyasztó számára, figyelembe véve a Termékek jellegét és a Fogyasztó által kívánt használatot.

(ii) Amikor a hiba kijavítása a Termékek javítását vagy cseréjét igényli, a Fogyasztó a Termékeket az Eladó rendelkezésére bocsátja. Az Eladó saját költségén veszi vissza a cserélt Termékeket.

(iii) Amikor a javítás a Termékek eltávolítását igényli, amelyeket a hiba megjelenése előtt a természetüknek és céljuknak megfelelően telepítettek, vagy amikor ezeket a Termékeket cserélni kell, a Termékek javításának vagy cseréjének kötelezettsége magában foglalja a nem megfelelő Termékek eltávolítását és a cserélt vagy javított Termékek telepítését, vagy az eltávolítási és telepítési költségek viselését.

(iv) A Fogyasztónak nem kell fizetnie a cserélt Termékek normál használatáért a cserét megelőző időszakban.

10.2.10 Árleszállítás

Az árleszállítás arányos a Fogyasztó által kapott Termékek értéke és a megfelelő Termékek értéke közötti különbséggel.

10.2.11 Az Eladás megszüntetése

(i) A Fogyasztó az Eladás megszüntetésének jogát úgy gyakorolja, hogy a Vevőnek egy nyilatkozatot küld, amelyben kifejezi döntését az Eladási szerződés megszüntetésének jogának gyakorlásáról.

(ii) Amikor a megfelelőség hiánya csak az Eladási szerződés értelmében szállított néhány Termékre vonatkozik, és az 10.2.7 cikk alapján van ok az eladási szerződés megszüntetésére, a Fogyasztó csak ezekre a Termékekre vonatkozóan gyakorolhatja az Eladási szerződés megszüntetésének jogát, és minden más Termékre, amelyet ugyanakkor szerzett be, mint a nem megfelelő Termékeket, ha nem várható el ésszerűen a Fogyasztótól, hogy csak a megfelelő Termékeket tartsa meg.

(iii) Amikor a Fogyasztó gyakorolja az Eladási szerződés megszüntetésének jogát teljes egészében, vagy a (ii) szerint, az Eladási szerződés értelmében szállított néhány Termékre:

 1. a Fogyasztó visszaküldi a Termékeket a Vevőnek annak költségére; és
 2. a Vevő visszatéríti a Fogyasztónak a Termékekért fizetett árat a Termékek vagy a Fogyasztó által szolgáltatott visszaküldési bizonyíték kézhezvételét követően.

A jelen bekezdés céljából a Fogyasztó nemzeti jogszabályai előírhatják a visszatérítés és a visszatérítés módját. A Fogyasztót ezért arra ösztönzik, hogy ebben a kérdésben konzultáljon nemzeti jogszabályával.

10.3 A REJTETT HIBÁK GARANCIÁJA

A 10.2 cikkben említett jogi megfelelőségi garancia előzetes kártérítése nélkül a Fogyasztói Ügyfél jogosult lehet a nemzetközi szabályokra, amelyek nem szabályozzák kifejezetten a fogyasztói szerződéseket, és különleges jogorvoslatokat írnak elő bizonyos típusú hibákra, amelyek nem voltak nyilvánvalóak a vásárlási szerződés megkötésekor, nevezetesen a nemzeti rendelkezésekre, amelyek különleges szabályokat állapíthatnak meg a rejtett hibák esetén a eladó felelősségével kapcsolatban. A Fogyasztót arra ösztönözzük, hogy ebben a kérdésben konzultáljon nemzeti jogszabályaival.

A Professzionális vagy Nem-Professzionális Ügyfél jogosult az andorrai jog által esetlegesen előírt garanciákra.

10.4 KERESKEDELMI GARANCIA

Az Eladó lehetőséget kínál az Ügyfélnek, hogy bizonyos feltételek mellett a "Garancia Pneus Plus" nevű kereskedelmi garanciát társítsa a rendeléséhez a kereskedelmi garancia szerződésen keresztül, amely elérhető itt.

Ez a kereskedelmi garancia alkalmazható a Fogyasztó jogának előzetes kártérítése nélkül a 10.2 cikkben említett jogi megfelelőségi garancia, vagy a 10.3 cikkben említett nemzeti rendelkezések a rejtett hibák garanciájára vonatkozóan.

Abban az esetben, ha a Professzionális vagy a Nem-Professzionális a kereskedelmi garanciát választja, ez utóbbi alkalmazható a Professzionális vagy a Nem-Professzionális jogának előzetes kártérítése nélkül az andorrai jog által esetlegesen előírt garanciákra.

11. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

Amennyiben az egyik fél teljesítése nem végleges, a kártérítés csak akkor jár, ha az adós fél előzetesen felszólítást kapott a teljesítésre egy ésszerű határidőn belül. Az adós fél, ha szükséges, kártérítést fizet, vagy a kötelezettség teljesítésének elmulasztása, vagy a teljesítés késedelme miatt, ha nem igazolja, hogy a teljesítést EREJESEN NAGYOBB ESEMÉNY akadályozta meg. Az adós fél csak azokért a kártérítésekért felel, amelyek a Szerződés megkötésekor előre láthatóak voltak, kivéve, ha a teljesítés elmulasztása súlyos vagy szándékos hiba miatt történt. Még abban az esetben is, ha a Szerződés teljesítésének elmulasztása súlyos vagy szándékos hiba eredménye, a kártérítés csak a teljesítés elmulasztásának közvetlen és közvetlen következményét tartalmazza.

12. BIZTOSÍTÁS

A Eladó felelősségbiztosítással rendelkezik tevékenységéből eredő szakmai felelőssége miatt, amely harmadik feleknek okozott testi, anyagi és nem anyagi károkat okoz a termék szállítása előtt vagy után, vagy egy munka teljesítése után.

Ezt a biztosítást az AXA France - 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex (Franciaország) társaságnál kötötték.

Ennek a biztosításnak a földrajzi lefedettsége a világ egészére kiterjed, kivéve (i) a Franciaországon, Andorrán és Monacón kívül található állandó létesítményekben vagy telephelyeken végzett tevékenységeket; (ii) az exportokat az Amerikai Egyesült Államokba és Kanadába; (iii) az által az biztosított vagy annak megbízásából az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában végzett szolgáltatásokat vagy munkákat, beleértve a kiállítások, vásárok vagy kiállítások szervezését.

13. KÜLÖNLEGES ESEMÉNY

Amennyiben a Különleges Esemény véglegesen megakadályozza az adós Fél tevékenységét, a Szerződés automatikusan megszűnik, és a Felek mentesülnek kötelezettségeik alól.

Amennyiben a Különleges Esemény ideiglenesen akadályozza meg a kötelezettség teljesítését, a kötelezettség teljesítése felfüggesztésre kerül, hacsak a késedelem nem indokolja a Szerződés felbontását.

Az, hogy egy Fél nem képes teljesíteni a szerződéses kötelezettségét, mentesíti ezt a Felet a kötelezettség teljesítése alól, amennyiben ez a Különleges Eseményből adódik és végleges, hacsak nem vállalta, hogy ellátja ezt a feladatot, vagy ha előzetesen felszólítást kapott erre.

14. SZEMÉLYES JELLEGŰ ADATOK

Az Eladó által a Vásárlóról a Vásárlás során gyűjtött személyes jellegű adatok automatizált feldolgozásra kerülnek, melynek eszközeit és céljait az Eladó határozza meg egyedül, és ebben a minőségében felelős a feldolgozásért az andorrai 15/2003 számú törvény 3.4 cikkelye értelmében, mely a személyes adatok védelméről szól (a továbbiakban: "LQPD").

A Vásárlót arra ösztönözzük, hogy tekintse meg a Adatvédelmi Nyilatkozatot és a weboldal Cookie oldalát, hogy megismerje az Eladó által alkalmazott személyes adatok kezelésének és tárolásának feltételeit.

15. SZERZŐDÉSI DOKUMENTUMOK

A Szerződés a következő szerződési dokumentumokból áll:

 1. jelen Általános Értékesítési Feltételek ;
 2. a Megrendelőlap ;
 3. a Szállítólevél ;
 4. az Értékesítési Számla.

Amennyiben a két dokumentum rendelkezései között ellentmondás vagy eltérés van, a magasabb rangú dokumentum rendelkezése érvényesül (pl.: az Értékesítési Számla érvényesül a Szállítólevél felett; a Szállítólevél érvényesül a Megrendelőlap felett; a Megrendelőlap érvényesül az ÁÉF felett).

A Vevő, annak megbízottja vagy képviselője által a Szállítólevélre írt bármely megjegyzés, amely nem az aláírás, nem tekinthető szerződésesnek, ha az Eladó nem fogadja el.

A fent említett összes szerződési dokumentum képezi a Felek közötti kötelezettségvállalások teljességét. Ezek a szerződési dokumentumok helyettesítik és semmisítik meg minden korábbi szóbeli vagy írásbeli kötelezettségvállalást az Értékesítéssel kapcsolatban.

A Felek megállapodtak abban, hogy vállalják azoknak a kiszámíthatatlan változásoknak a kockázatát, amelyek túl költségesekké tennék a Szerződés alapján a Felek egyikének kötelezettségeinek teljesítését.

16. CÍMEK

Az ÁSZF-ben használt címek csak kényelmi okokból szolgáltatottak, és nem szabad hozzájárulniuk az ÁSZF rendelkezéseinek értelmének vagy szerkezetének befolyásolásához.

Ha bármelyik cím és bármelyik klauzula között értelmezési nehézség merül fel, a címeket nem létezőnek nyilvánítják.

17. ÉRVÉNYESÜLÉS

Ha az ÁSZF egy vagy több rendelkezése(i) érvénytelen(ek)nek, íratlan(ok)nak vagy nem alkalmazható(ak)nak minősül(né)nek egy törvény, rendelet vagy egy illetékes bíróság végleges döntése alapján, ezt vagy ezeket a rendelkezése(ke)t az ÁSZF-től elkülöníthetőnek kell tekinteni. Az ÁSZF többi rendelkezése érvényesnek tekinthető, és hatályban marad, hacsak az egyik Felek nem bizonyítja, hogy az érvénytelenített rendelkezés(ek) alapvető és meghatározó jellegű(ek), amely(ek) nélkül nem kötött volna szerződést.

18. TOLERANCIÁK

Ha az egyik Fél nem él azzal a jogával, hogy a másik Fél szerződésből eredő bármely kötelezettségének megszegése miatt fellépjen, azt nem lehet úgy értelmezni, mintha lemondott volna a kérdéses kötelezettség teljesítéséről a preskripció hiányában.

19. MODERÁLÁSI SZABÁLYZAT

Az Eladó online vélemények moderálási szabályzata elérhető itt.

20. PANASZ

Ha panasz merül fel, a Vásárlót arra kérjük, hogy a https://www.maxigumi.hu/kapcsolat linken elérhető űrlap segítségével vegye fel a kapcsolatot az Eladóval itt.

Minden panasz esetén a Vásárlót arra kérjük, hogy adja meg a Rendelés számát.

Az Eladó minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb válaszoljon minden panaszra.

A Vásárló panaszának előterjesztése nem érinti a fogyasztói mediátorhoz való fordulás jogát az 21. cikkben foglaltak szerint, vagy bármely illetékes bíróság igénybevételét.

21. MEDIÁCIÓ

A Fogyasztói Ügyfélnek lehetősége van, vitás esetben a fogyasztói mediációhoz fordulni az AME Conso-hoz, 11 Dauphine tér, 75001 Párizs és az e-mediációs platformjához: mediationconso-ame.com.

Az Európai Parlament és a Tanács 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete 14.1 cikkének alkalmazásával tájékoztatjuk Önt arról, hogy lehetősége van az Európai Bizottság által rendelkezésre bocsátott Online Vitarendezési Platform (RLL) megszólítására, amely a következő címen érhető el: Online Vitarendezés.

22. ALKALMAZANDÓ JOG

Az Eladó és az Európai Unió területén található Fogyasztói Ügyfél közötti szerződéses kapcsolatokat az Ügyfél által megalapított tagállam jogszabályai szabályozzák, ami az adott tagállam fogyasztóvédelmi jogának védelmét illeti.

A Rendelésre vonatkozó adatokat az Eladó máltai intézménye számítógépesen kezeli, így a személyes adatok kezelésére a máltai jog kerül alkalmazásra.

Minden más, a fent említett két rendelkezésen kívül eső kérdésben szubsidiáriusan az andorrai jog kerül alkalmazásra.

LiveChat
Whatsapp Messenger